Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Aging and cognitive control

18 juni 2009

Promotie: M.R. Dekker, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Aging and cognitive control

Promotor(s): prof.dr. R. de Jong, prof.dr. W.H. Brouwer

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Grote individuele verschillen in geheugenfuncties van ouderen

Mark Dekker deed onderzoek naar de effecten van ouder worden op cognitieve controlefuncties. Het blijkt dat ouderen als groep op cognitieve taken slechter presteren dan jongeren als in de taak interne controle van cognitieve processen van belang zijn, zoals bij prospectief geheugen, het switchen tussen taken en bij het remmen van automatische response. Binnen de groep ouderen zijn echter grote individuele verschillen. Sommige ouderen doen het net zo goed als jongeren en sommige ouderen doen het heel slecht. Deze resultaten impliceren dat bij studies naar cognitieve veroudering het onderzoeken van groepsgemiddelden niet volstaat. Een meer praktische implicatie in het licht van de arbeidsmarkt, pensioenleeftijden en lage geboortecijfers, is dat, als het om cognitief werk gaat, louter de leeftijd van een individu niet een betrouwbare indicator is van (achteruitgang in) kwaliteit van arbeidspotentieel.

In de eerste twee studies onderzocht Dekker bij groepen met jongere en oudere proefpersonen het prospectief geheugen (het onthouden van een in de toekomst uit te voeren taak) en het switchen tussen verschillende taken. In de derde studie onderzocht hij de relatie tussen verschillende cognitieve controle functies bij meerdere leeftijdsgroepen, waarbij hij rekening hield met andere cognitieve aspecten zoals snelheid van informatieverwerking en intelligentie. In alle drie studies werden leeftijdseffecten op cognitieve controle gevonden. Twee bevindingen waren overeenkomstig in de drie studies. Maten die veelal worden gebruikt als 'pure' metingen van snelheid van informatieverwerking lijken niet onafhankelijk te zijn van cognitieve controle processen. Ten tweede bleek in alle drie studies grote heterogeniteit te bestaan in cognitief functioneren bij de oudere leeftijdsgroepen. Dit impliceert dat bij studies naar cognitieve veroudering het onderzoeken van groepsgemiddelden niet volstaat en dat de leeftijd van een individu niet een goede indicator is voor (achteruitgang) in cognitief functioneren.

Mark Dekker (Wolvega, 1972) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed zijn promotieonderzoek bij de afdeling Experimentele & Arbeidspsychologie van de RUG. Het onderzoek werd gefinancierd door NWO. Sinds 2004 werkt Dekker bij GGZ Friesland als adviseur zorg, vooral op het gebied van preventie van psychische stoornissen.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 17 september 2018

  Pesten is een probleem van ons allemaal

  Van leerkrachten wordt veel verwacht; naast een stimulerend academisch klimaat, moeten ze er ook voor zorgen dat er niet gepest wordt in de klas. Ze zijn echter niet voldoende opgeleid om pesten effectief aan te kunnen pakken. Bovendien ontbreekt er...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Acceptatie van gaswinning nog verder gedaald

  De acceptatie van gaswinning is nog verder gedaald, de negatieve emoties worden sterker. Dat blijkt onder andere uit de resultaten van de vijfde meting van een langdurig onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) sinds 2013 uitvoert naar de...