Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Burnout among Dutch medical residents

17 juni 2009

Promotie: J.T. Prins, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Burnout among Dutch medical residents

Promotor(s): prof.dr. H.B.M. van de Wiel

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Burnout onder specialisten in opleiding

Artsen in opleiding tot medisch specialist (AIOS) vervullen een belangrijke rol in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de patiëntenzorg. AIOS ervaren de opleidingsperiode als een leerzame levensfase, waarin het zoeken naar een balans tussen opleiding, werk en privéleven een belangrijke rol speelt. Promovendus Jelle Prins deed onderzoek naar burnout bij AIOS. Dit onderzoek kreeg landelijke bekendheid onder andere door publicaties in Medisch Contact. Mede door deze publicaties, en een uitzending van Zembla die aan het onderzoek werd gewijd, werden er tot tweemaal toe Kamervragen aan de minister van VWS gesteld. Onlangs maakte de minister de resultaten van een vervolgonderzoek door de Arbeidsinspectie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg bekend die de resultaten van het onderzoek van Jelle Prins lijken te bevestigen.

In de studie van Jelle Prins binnen het UMCG bleek dat 13% van de AIOS middelmatige tot ernstige burnout ervaart. In de landelijk studie bleek 21,6% van de AIOS in Nederland burnout te ervaren. De relatie met de supervisor blijkt van directe invloed op burnout onder AIOS. AIOS zijn minder tevreden met de sociale steun die ze van hun supervisor ervaren, en ervaren minder reciprociteit in de relatie met de supervisor, wat een direct effect heeft op burnout. Naast burnout werd de bevlogenheid van de AIOS in het onderzoek gemeten, 11% van de AIOS blijkt hoog bevlogen. Jelle Prins toont de relatie aan tussen burnout en door de AIOS zelf gerapporteerde fouten in de patiëntenzorg. AIOS met burnout blijken significant meer fouten te rapporteren dan collega’s die niet aan de criteria van burnout voldeden. AIOS die hoog bevlogen zijn, rapporteren minder fouten dan collega’s die minder bevlogen zijn.

Jelle Prins (Winsum, 1965) studeerde andragogiek te Groningen. Zijn onderzoek binnen het UMCG verrichtte hij vanuit de afdeling Psycho Sociale Begeleiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het landelijk onderzoek werd door Jelle Prins uitgevoerd vanuit de Artsen Stichting Nederland samen met de LVAG en de Universiteit Utrecht. Het landelijk onderzoek werd mede gefinancierd door de LVAG, SWG Arts en Werk, Stichting Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige vervolgopleidingen, het UMCG en Vincent van Gogh Instituut/GGz Noord en Midden Limburg. Prins werkt thans als manager bij PsyQ Groningen onderdeel van Lentis (GGz Groningen).

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws