Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Huub Willems benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Litigation

02 juni 2009

Mr. J.H.M. (Huub) Willems is per 1 juni 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij bekleedt de nieuw ingestelde bijzondere leerstoel Corporate Litigation vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht te Groningen/Rotterdam. De Groningse faculteit is de eerste met een leerstoel Corporate Litigation, een terrein dat steeds belangrijker wordt in de advocatuur.

Corporate litigation is een gespecialiseerd onderdeel van het ondernemingsrecht. Het omvat een aantal juridische vraagstukken op het grensvlak van vennootschapsrecht, arbeidsrecht en procesrecht, waarbinnen het voorkomen en oplossen van (inter)nationale ondernemingsgeschillen centraal staat. De daarop betrekking hebbende procedures gaan bijvoorbeeld over de manier waarop een onderneming wordt bestuurd en conflicten daarover, persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, overnamegeschillen, uitkoopprocedures, conflicten tussen Ondernemingsraad en vennootschap en conflicten over jaarrekeningen.

Groeiend aandachtsgebied

De afgelopen jaren is er een sterke toename van het aantal procedures op het terrein van corporate litigation, dat zich ontwikkelt tot een belangrijk deel van het ondernemingsrecht. Grote advocatenkantoren hebben de afgelopen jaren speciale secties corporate litigation opgericht.

De nieuwe bijzondere leerstoel is ingesteld door de Stichting Versym, verbonden aan het Instituut voor Ondernemingsrecht. Het Instituut voor Ondernemingsrecht is een wetenschappelijk studiecentrum op het gebied van het vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het staat onder leiding van prof. mr. J.B.Wezeman (RUG) en prof.mr. M.J. Kroeze (EUR). Professor Willems zal deel uitmaken van de sectie Handelsrecht en Arbeidsrecht van de RUG en treedt als hoogleraar toe tot het Instituut voor Ondernemingsrecht.

Curriculum Vitae

Mr. J.H.M. Willems (1944) studeerde Rechtsgeleerdheid te Tilburg en is vice-president van het Gerechtshof te Amsterdam en voorzitter van de Ondernemingskamer. Hij is als geen ander in Nederland thuis op het terrein van corporate litigation. Willems maakt deel uit van verschillende redacties en besturen en is een veelgevraagd spreker op wetenschappelijke congressen en symposia. Sinds 1974 heeft hij veel gepubliceerd over de rol van de rechter, rechtsontwikkeling, corporate litigation en corporate governance. Hij was eerder verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Leiden. Thans is hij onder meer voorzitter van de Raad van Tucht te Amsterdam voor registeraccountants en accountants-administratieconsulenten. 

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13

Meer nieuws

 • 11 oktober 2019

  Gronings Solar Racing team van start in Australië

  Na twee jaar hard werken staat het Groningse Top Dutch Solar Racing team zondag 13 oktober aan de start van de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Het team bestaat uit studenten van de Hanzehogeschool, de RUG en het Noorderpoort. Afgelopen...

 • 08 oktober 2019

  Walvissen op de korrel

  Genetica, daar had hij als student een hekel aan. En walvissen waren ook niet direct zijn lievelingsdieren. Toch is Per Palsbøll nu een wereldwijd expert in de genetica van walvissen. De man die genetische tagging introduceerde om individuele walvissen...

 • 03 oktober 2019

  Nieuwe leningvoorwaarden kunnen beschermen tegen overbevissing

  In de financiële sector zijn twee hervormingen mogelijk die de overgang naar een duurzame visserij kunnen versnellen. Het introduceren van duurzaamheidscriteria in de voorwaarden voor leningen en beursnotering zal de druk op het zeeleven verminderen...