Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Huub Willems benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Litigation

02 juni 2009

Mr. J.H.M. (Huub) Willems is per 1 juni 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij bekleedt de nieuw ingestelde bijzondere leerstoel Corporate Litigation vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht te Groningen/Rotterdam. De Groningse faculteit is de eerste met een leerstoel Corporate Litigation, een terrein dat steeds belangrijker wordt in de advocatuur.

Corporate litigation is een gespecialiseerd onderdeel van het ondernemingsrecht. Het omvat een aantal juridische vraagstukken op het grensvlak van vennootschapsrecht, arbeidsrecht en procesrecht, waarbinnen het voorkomen en oplossen van (inter)nationale ondernemingsgeschillen centraal staat. De daarop betrekking hebbende procedures gaan bijvoorbeeld over de manier waarop een onderneming wordt bestuurd en conflicten daarover, persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, overnamegeschillen, uitkoopprocedures, conflicten tussen Ondernemingsraad en vennootschap en conflicten over jaarrekeningen.

Groeiend aandachtsgebied

De afgelopen jaren is er een sterke toename van het aantal procedures op het terrein van corporate litigation, dat zich ontwikkelt tot een belangrijk deel van het ondernemingsrecht. Grote advocatenkantoren hebben de afgelopen jaren speciale secties corporate litigation opgericht.

De nieuwe bijzondere leerstoel is ingesteld door de Stichting Versym, verbonden aan het Instituut voor Ondernemingsrecht. Het Instituut voor Ondernemingsrecht is een wetenschappelijk studiecentrum op het gebied van het vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het staat onder leiding van prof. mr. J.B.Wezeman (RUG) en prof.mr. M.J. Kroeze (EUR). Professor Willems zal deel uitmaken van de sectie Handelsrecht en Arbeidsrecht van de RUG en treedt als hoogleraar toe tot het Instituut voor Ondernemingsrecht.

Curriculum Vitae

Mr. J.H.M. Willems (1944) studeerde Rechtsgeleerdheid te Tilburg en is vice-president van het Gerechtshof te Amsterdam en voorzitter van de Ondernemingskamer. Hij is als geen ander in Nederland thuis op het terrein van corporate litigation. Willems maakt deel uit van verschillende redacties en besturen en is een veelgevraagd spreker op wetenschappelijke congressen en symposia. Sinds 1974 heeft hij veel gepubliceerd over de rol van de rechter, rechtsontwikkeling, corporate litigation en corporate governance. Hij was eerder verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Leiden. Thans is hij onder meer voorzitter van de Raad van Tucht te Amsterdam voor registeraccountants en accountants-administratieconsulenten. 

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 april 2019

  Ras en recht

  De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...

 • 15 april 2019

  Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

  De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.