Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Health-economics of cardiovascular and renal disease prevention. From clinical trial to real-life settings

12 juni 2009

Promotie: C. Boersma, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Health-economics of cardiovascular and renal disease prevention. From clinical trial to real-life settings

Promotor(s): prof.dr. M.J. Postma, prof.dr. L.T.W. de Jong-van den Berg, prof.dr. P.E. de Jong

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Eiwitverlies in de urine voorspelt effectiviteit bloeddrukverlagers

Cornelis Boersma evalueert in zijn proefschrift de effectiviteit en kosteneffectiviteit van vroege opsporing en behandeling van personen met een verhoogd risico op hart-, vaat- en nierziekten op basis van verhoogde albuminurie (eiwitverlies in de urine).

Hart-, vaat- en nierziekten hebben de afgelopen jaren geleid tot een toename in zorggebruik en zorguitgaven. Preventie van deze ziekten is daarom wenselijk. Preventie is veelal gericht op behandeling van risicofactoren zoals hoge bloeddruk, cholesterol of diabetes. Echter, er bestaat behoefte aan een ‘marker’ die kan voorspellen wie het meeste baat bij behandeling heeft. Recent is gebleken dat verhoogde albuminurie een dergelijke risicomarker is. Het voorspellende karakter van albuminurie suggereert dat populatie-screening zou kunnen leiden tot vroege opsporing en behandeling van personen die een verhoogd risico op hart-, vaat- en/of nierziekten lopen.

Diverse farmaco-economische studies, laten zien dat behandeling met bepaalde bloeddrukverlagers (die aangrijpen op het renine-angiotensine aldosteron systeem, RAAS) kosteneffectief is in het voorkomen van hart-, vaat- en nierziekten in verschillende risicopopulaties. Het blijkt hier belangrijk om naast de kosten van geneesmiddelen ook alle relevante (in)directe gezondheidseffecten en kosten op de lange termijn mee te nemen. Voor een goede vertaalslag van deze uitkomsten naar de dagelijkse praktijk blijkt het eveneens van belang om observationele gegevens te gebruiken. Op basis van gegevens uit de PREVEND-studie vond Boersma een albuminurie-afhankelijk effect van bloeddrukverlagende medicatie bij patiënten met een verhoogde bloeddruk (grotere effectiviteit bij hogere albuminurie waarden). Tevens blijkt populatiescreening gericht op albuminurie te resulteren in een gunstige kosteneffectiviteit. Populatiescreening gericht op microalbuminurie resulteerde hierbij in de meest optimale kosteneffectiviteit. Boersma’s bevindingen leiden idealiter tot mogelijke overwegingen omtrent de rol van albuminurie in behandelrichtlijnen en screeningsprogramma’s.

Cornelis Boersma (Drachten, 1978) studeerde farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij zijn promotieonderzoek uitvoerde bij de vakgroep Farmaco-epidemiologie & Farmaco-economie en de onderzoeksscholen GUIDE en SHARE. Het onderzoek werd grotendeels gefinancierd door de Nierstichting. Boersma blijft als postdoc werkzaam in dezelfde onderzoeksomgeving.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws