Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

De emergentie en evolutie van Drie Werelden. Tweede revisie van Poppers Driewereldentheorie

11 juni 2009

Promotie: A. de Vries, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: De emergentie en evolutie van Drie Werelden. Tweede revisie van Poppers Driewereldentheorie

Promotor(s): prof.dr. T.A.F. Kuipers

Faculteit: Wijsbegeerte

 

Tweede revisie van Poppers driewereldentheorie

André de Vries stelt in zijn proefschrift een tweede revisie van Poppers driewereldentheorie voor. De driewereldentheorie (3Wt) van Karl Popper is een metafysische theorie die de pretentie heeft alle entiteiten uit de werkelijkheid op een geordende manier een plaats te geven. De ordening komt tot stand op basis van de fysische, mentale of abstracte status die entiteiten bezitten. Deze status is kenmerkend voor entiteiten uit respectievelijk wereld 1, wereld 2 en wereld 3. De ‘triadistische’ metafysica van Popper vormt een alternatief voor monistische en dualistische theorieën die in de filosofiegeschiedenis gevonden kunnen worden.

De oorspronkelijke driewereldentheorie van Popper is gereviseerd en uitgebreid door Eite Veening. Om de problemen in de theorie van Popper op te lossen ontwikkelde Veening zijn eigen theorie (3Wt-R). Afgezien van de verschillen tussen de oorspronkelijke driewereldentheorie van Popper (3Wt) en de gereviseerde driewereldentheorie van Veening (3Wt-R) zijn er ook veel overeenkomsten tussen de twee theorieën. Beide theorieën roepen namelijk een aantal vragen op: Is de driewereldentheorie compatibel met een vorm van substantiemonisme/-materialisme? Wat is de relatie tussen de drie werelden? (Popper spreekt in zijn werk regelmatig over de emergentie van werelden, maar het wordt niet duidelijk wat hij hier precies onder verstaat.) En wat is de relatie tussen de geschiedenis van de drie werelden en evolutionaire theorieën?

Het zijn deze vragen die De Vries er toe hebben geleid de emergentie en evolutie van de werelden 1, 2 en 3 verder te onderzoeken en een tweede revisie van de driewereldentheorie (3Wt-R2) voor te stellen. In deze revisie spelen symmetriebrekingen en de reconstructies van symmetriebrekingen een cruciale rol.

André de Vries (Den Haag, 1965) studeerde wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit). Hij verrichtte zijn onderzoek aan de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 18 september 2018

  Swingend veldwerk in Haagse migrantenkerken

  Wie er oog voor heeft, vindt honderden migrantenkerken in ons land, vooral in de grote steden. Antropologisch gezien werelden op zichzelf. Hoe gaat men daar om met thema’s als gezondheid, seksualiteit, veiligheid? Wilde verhalen doen soms de ronde....

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 10 september 2018

  Nieuwe Gerardus van der Leeuw Fellow Rosalind Hackett

  Prof. dr. Rosalind I.J. Hackett zal van augustus tot december 2018 als derde Gerardus van der Leeuw Fellow werkzaam zijn aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.