Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Hart en nier, falen doen ze niet alleen!

09 juni 2009

Oratie: prof.dr. J.L. Hillege, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Hart en nier, falen doen ze niet alleen!

Leeropdracht: Cardiologie, in het bijzonder de cardiorenale interacties

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Hartfalen is de enige cardiovasculaire aandoening waarvan het aantal patiënten nog stijgende is. Dit komt vooral door de vergrijzing; meer dan de helft van de mensen met hartfalen is ouder dan 75 jaar. In de kliniek worden we steeds vaker geconfronteerd met het voorkomen van een twin-epidemie van gecombineerd hart- en nierfalen. Bij 6 van de 10 patiënten met hartfalen is er ook sprake van nierfalen. Uit eigen onderzoek kwam naar voren dat een verminderd functioneren van de nier minstens zo belangrijk was voor de prognose van de patiënt als de functie van het hart zelf. Onderzoek naar en de optimale behandeling van de patiënt met zowel nier als hartfalen moet niet gezocht moet worden in een orgaanspecifieke maar orgaanoverschrijdende behandeling. Om antwoorden te krijgen op de vragen die wij ons stellen over oorzaak, beloop en behandeling van de relatie hart en nier bij patiënten met hartfalen is verder translationeel onderzoek nodig waarbij verschillende preklinische en klinische afdelingen nauw met elkaar samenwerken. Met de ouder wordende patiënt gaat het belang van een multidisciplinaire benadering van onderzoek en behandeling prevaleren. De overlevingskans van patiënten met meer dan één onderliggende ziekte is niet anders is dan bij patiënten met één onderliggende ziekte. Grote verschillen worden er echter gezien in ziektelast ofwel het dagelijks functioneren van de patiënt. Er moet daarom meer aandacht zijn voor het meten van het dagelijks functioneren van de patiënt met chronische aandoeningen in klinisch onderzoek en de effecten van geneesmiddelen. Dagelijks worden we er echter mee geconfronteerd dat de overgang van multidisciplinair onderzoeken en behandelen naar multidisciplinair falen niet erg groot is. Dit alles vraagt om goede en structurele basiscondities voor onderzoek. Een infrastructuur is derhalve nodig om de onderzoekers zo optimaal mogelijk in het werkproces te kunnen begeleiden waardoor het zich aan de regels houden voor betrouwbaar klinisch onderzoek bijna vanzelf moet gaan.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws