Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Videoimpressie uitreiking eredoctoraten

11 juni 2009

Op vrijdag 5 juni 2009 vond in de Martinikerk in Groningen, ter gelegenheid van het 79e lustrum van de Rijksuniversiteit Groningen, de plechtige uitreiking plaats van vier eredoctoraten. De RUG kende de eredoctoraten toe aan schrijver Kader Abdolah, bioloog Michael Menaker, psychologe Marilynn Brewer en president van het Internationaal Gerechtshof Hisashi Owada.

De plechtigheid werd van 15.00 tot 16.30 uur live uitgezonden via de website van de RUG.

Programma uitreikingsceremonie

Rede Rector Magnificus prof.dr. F. Zwarts
Laudatio prof.dr. E. Noort en aanvaardingsrede K. Abdolah
Laudatio prof.dr. S. Daan en aanvaardingsrede prof. M. Menaker
Muziek
Laudatio prof.dr. K. I. van Oudenhoven-van der Zee en aanvaardingsreden prof. M. Brewer
Laudatio prof.dr. M.T.M. Segers en prof.mr.dr. L.C.A. Verstappen en aanvaardingsrede prof. H. Owada
Rede prof. Mayana Zatz, vice-rector universiteit São Paulo
Muziek

Meer informatie

Website Lustrum
Persbericht Kader Abdolah
Persbericht Michael Menaker
Persbericht Marilynn Brewer
Persbericht Hisashi Owada
________________________________________
Redactie
Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 44 44 / communicatie rug.nl / www.rug.nl

Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research-universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. Talent, ambitie en prestatie van de 25.000 studenten en 5.500 medewerkers worden waar mogelijk gehonoreerd. De universiteit viert in 2009 haar 395-jarig bestaan.

Laatst gewijzigd:03 december 2019 08:56

Meer nieuws