Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Ben Maassen benoemd tot adjunct-hoogleraar Dyslexie

06 mei 2009

Dr Ben Maassen is per 1 april 2009 benoemd tot adjunct-hoogleraar Dyslexie bij de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij benoemd bij de Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG.

Prof. dr. Ben Maassen

Maassen studeerde Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen waar hij in 1985 promoveerde op zijn proefschriftover de determinanten van verstaanbaarheid van dove kinderen: “Artificial Corrections to Deaf Speech”. Vervolgens heeft hij de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een visuele spraakafbeelder (VSA) voor het spreekonderricht aan doven. Sinds 1987 is Maassen verbonden aan de afdeling Medische Psychologie / Kinderneurologie en KNO van de Radboud Universiteit Nijmegen als kinderneuropsycholoog en taal-spraakpatholoog en sinds 1998 als universitair hoofddocent met de leeropdracht : Cognitieve functiestoornissen, in het bijzonder ten aanzien van taal en spraak bij kinderen. In deze functie was hij als klinisch neuropsycholoog verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met neuropsychologische functiestoornissen als gevolg van een neurologische aandoening; focus voor wetenschappelijk onderzoek lag en ligt daarbij op kinderen met taal- en spraakstoornissen, met name spraakontwikkelingsdyspraxie en dyslexie.

In zijn huidige onderzoek zet Maassen deze lijn voort. Onderzoek, onderwijs, en klinisch werk richten zich op de neurocognitieve en neurolinguïstische achtergronden van taal- en spraakontwikkeling, en stoornissen in die ontwikkeling, met daarbij als bijzonder aandachtspunt dyslexie. Dit laatste is ingebed in het 'Dutch Dyslexia Programme', een door NWO gefinancierd longitudinaal (looptijd 1997 - 2011) samenwerkingsproject van de universiteiten van Groningen, Amsterdam en Nijmegen, waarin kinderen vanaf de leeftijd van 2 maanden tot 10 jaar worden onderzocht op mogelijke voorlopers van dyslexie in de auditieve, visuele, en taal- en spraakfuncties. Hersenonderzoek maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit en zal in de samenwerking tussen Neurolinguistiek-Letteren en UMCG (onderzoeksinstituten CLCG en BCN) met kracht worden gecontinueerd.

De benoeming van Maassen tot adjunct-hoogleraar is tijdelijk en bedoeld als aanloop naar een gewoon hoogleraarschap.

Contact: Prof.dr Ben Maassen

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:15
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Franse aandacht voor onze Bijzondere Collecties

  De Société bibliographique de France, een Franse vereniging voor boekwetenschappers en boekhistorici, heeft conservator Alisa van de Haar geïnterviewd over de Groningse Bijzondere Collecties. In het interview vertelt Van de Haar onder andere over de...

 • 08 januari 2019

  Het licht voor literatuur aansteken

  Mathijs Sanders leeft ín en mét literatuur en draagt dat uit waar hij kan. Als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde kan hij er bovendien ván leven. Hij beschouwt zichzelf als een geluksvogel. ‘Ik zou niks anders willen doen.’

 • 18 december 2018

  Populisme bestormt de hitlijsten

  De Top 2000-tijd breekt weer aan: sommigen haten de uitzending, voor anderen mag het nog wel langer duren. De samenstelling van deze lijst ‘beste’ popnummers is onlosmakelijk verbonden met lobby’s om nummers hoog in de lijst te krijgen. Waarom vinden...