Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Automatic term and relation extraction for medical question answering system

14 mei 2009

Promotie: I. Fahmi, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Automatic term and relation extraction for medical question answering system

Promotor(s): prof.dr.ir. J. Nerbonne

Faculteit: Letteren

 

Onderzoek naar medische QA-systemen

Ismail Fahmi onderzocht hoe term- en relatie-extractietechnieken kunnen bijdragen tot het beantwoorden van medische vragen. Veel van de recente open-domein vraag-antwoordsystemen (QA-systemen) maken succesvol gebruik van de enorme hoeveelheid informatie op het web, terwijl voor domein-specifieke QA-systemen, zoals medische QA-systemen, de methoden minder succesvol lijken. Met relatief eenvoudige technieken (bijvoorbeeld, information retrieval en lexico-syntactische filtering), kunnen antwoorden voor de open-domein QA-systemen direct van het web worden gehaald door middel van redundantie van gegevens. Dit terwijl voor een medische QA-systeem weinig redundante informatie beschikbaar is ter ondersteuning van de antwoorden, vanwege de beperkte omvang van de beschikbare bronnen.

In zijn proefschrift streeft Fahmi ernaar de recall van de relatietabellen te verhogen door het semi-automatische genereren van relatiepatronen uit het corpus. Tevens streeft hij naar verbetering van de precisie door gebruik te maken van semantische informatie uit de UMLS die alleen relaties extraheert die betrekking hebben op het medische domein. De extractie van de medische relationele informatie omvat verschillende thema's zoals de extractie en het labelen van medische termen en de extractie van relaties tussen medische termen. Tijdens voortgang van de experimenten heeft Fahmi zes onderzoeksvragen ter discussie gebracht die deze thema's beslaan. Een algemene conclusie die hij trekt, is dat relatietabellen geëxtraheerd met zijn methode een hogere coverage en een hogere precisie hebben dan handmatig verkregen relatietabellen.

Ismail Fahmi (Indonesië, 1974) studeerde informatiekunde aan de Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen, waar hij ook zijn onderzoek verrichtte. Fahmi werkt nu als senior developer bij Rhinocreations BV.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...