Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Cost-effectiveness of infectious disease interventions, combining economic modelling and web technology to support decision making

11 mei 2009

Promotie: G.A.A. Hubben, 16.15 uur, Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Proefschrift: Cost-effectiveness of infectious disease interventions, combining economic modelling and web technology to support decision making

Promotor(s): prof.dr. M.J. Postma

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Kosteneffectiviteitsanalyses in de gezondheidszorg kunnen beter, volgens de farmaceut Gijs Hubben. Hij heeft het gebruik van webtechnologie verkend zodat interactie met economische modellen via het internet mogelijk worden, bovendien de bruikbaarheid van economische modellen voor directe ondersteuning van beleidsmakers verbetert en het, ten slotte, makkelijker wordt deze modellen op meerdere regio’s toe te passen.

Het uiteindelijke doel van de economische evaluatie van interventies in de gezondheidszorg is het informeren van beleidsmakers over de optimale besteding van financiële middelen voor de zorg. Een vaak gebruikte methode is kosteneffectiviteitsanalyse. Deze methode maakt gebruik van mathematische modellen om data uit een groot aantal verschillende bronnen te combineren en de toekomstige kosten en gezondheidseffecten van interventies te schatten. Maar de uitkomst van deze modellen is sterk afhankelijk van de regio of het land waarop ze worden toegepast, en het aantal potentieel relevante scenario’s en strategieën is vaak zeer groot.

Hubben ontwikkelde webinterfaces binnen verschillende modelleerstudies, gebruikmakend van enkele verschillende typen modellen voor het bestuderen van interventies voor infectieziekten: een beslissingsanalytisch cohortmodel voor pneumococcenvaccinatie, twee ‘Markovmodellen’ voor bloed transfusiescreening en HIV-behandeling en ten slotte een ‘discrete event’ simulatiemodel voor transmissie van methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in ziekenhuizen.

Hubbens studie was eerder een ‘verkenning van een concept’ dan een evaluatie van een methode, omdat de voorwaarden voor webinterfaces voor economische modellen, evenals de software om deze interfaces te construeren, eerst ontwikkeld en getest moesten worden. Toch konden drie belangrijke conclusies worden getrokken: 1) gezondheidseconomische modellen kunnen effectiever worden ingezet voor beslissingsondersteuning, wanneer directe interactie met het model door beleidsmakers mogelijk is, 2) door het gebruik van webtechnologie kunnen de technische barrières voor het gebruik van economische modellen worden overwonnen en 3) het internet biedt een geëigend middel om modellen breed te distribueren en te communiceren naar professionals in de gezondheidszorg betrokken bij de besluitvorming, zowel op nationaal als regionaal niveau.

Gijs Hubben (Den Bosch, 1978) studeerde farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij zijn promotieonderzoek deed bij de afdeling Pharmacoepidemiologie en pharmacoeconomie. Hubben heeft een eigen bedrijf, waar hij software ontwikkelt en verkoopt die sterk gerelateerd zijn aan dat wat hij in zijn proefschrift beschrijft.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 12 december 2018

  Vervuiling leidt tot risico's voor Arctische ganzen

  Vervuiling van lucht, water en bodem kan verstrekkende gevolgen hebben voor dieren in poolgebieden. Een internationaal team onder leiding van Isabella Scheiber, Maarten Loonen en Jan Komdeur van de Rijksuniversiteit Groningen, met collega's van de universiteiten...

 • 05 december 2018

  Fotoreportage: De schatten van de UB

  Fotoreportage over bijzondere boeken op de afdeling Bijzondere collecties van de UB.

 • 30 november 2018

  NTU Singapore and UG sign Double Doctorate agreement

  The highly ranked Nanyang Technological University ( NTU ) in Singapore and the University of Groningen (UG) have signed a Collaborative Degree PhD Programme in Materials and Nanoscience/-engineering . This agreement allows for the co-supervision of...