Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Synthesis of perfectly alternating carbon monoxide/olefin polyketones using a sulfonated diphosphine catalyst system

04 mei 2009

Promotie: N.S. Hammoud Hassan, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Synthesis of perfectly alternating carbon monoxide/olefin polyketones using a sulfonated diphosphine catalyst system

Promotor(s): prof.dr. A.A. Broekhuis

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Verbeterde katalyse van polyketonen

In dit onderzoek werd de synthese van PK-EP (ethyleen, propyleen/koolmonoxide polyketon) en PK-P (propyleen/koolmonoxide polyketon) bestudeerd. Deze polyketonen zijn interessant, omdat ze unieke chemische en fysische eigenschappen hebben: mechanisch sterk, UV-degradeerbaar, biologische afbreekbaar en chemisch resistent. Bovendien kunnen er op een eenvoudige wijze nieuwe materialen mee gesynthetiseerd worden.

De doelstelling van het onderzoek was het ontwikkelen van een efficiënt en recyclebaar katalysatorsysteem voor deze categorie stoffen. Om dit te bereiken zijn de synthese van polyketonen met een aantal palladium/diphosphine katalysatorsystemen bestudeerd. Tijdens het onderzoek werd een nieuw fenomeen in PK-EP-synthese waargenomen. In een bepaald stadium tijdens de reactie herstelde de dalende katalysatoractiviteit zich tot de initiële activiteit. Dat is bijzonder, want herstel van katalyse-activiteit komt bijna nooit voor. Een ander interessant aspect van het onderzoek was de ontdekking dat de activiteit van de gebruikte katalysator met vijftig procent verbeterde na toevoeging van enkele zouten aan het polyketon reactiesysteem. De resultaten toonden aan dat dit zout-effect hoofdzakelijk door het anion van het zout wordt veroorzaakt.

Nidal Hammoud Hassan (Colombia, 1979) studeerde scheikundige technologie in Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de afdeling Producttechnologie van de RUG.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws