Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsActueelNieuwsberichten

Frozen desert alive. The role of sea ice for pelagic macrofauna and its predators: implications for the Antarctic pack-ice food web

01 mei 2009

Promotie: H. Flores, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Frozen desert alive. The role of sea ice for pelagic macrofauna and its predators: implications for the Antarctic pack-ice food web

Promotor(s): prof.dr. W.J. Wolff

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Biologisch leven onder Antarctische ijsschotsen van cruciaal belang

Een tot nu toe onbekende wereld bevindt zich op het grensvlak tussen het drijvende Antarctische ijs en het zeewater eronder. Hauke Flores besteedde met zijn onderzoek speciale aandacht aan deze ijs-water grens, waar organismen leven die van groot belang zijn voor Antarctische vogels en zeezoogdieren. Aangezien de biologische productie vlak onder het zee-ijs zo cruciaal lijkt binnen het ecosysteem, is het belangrijk om deze zone goed onder de loep te nemen. De onderkant van ijsschotsen is echter niet gemakkelijk te bestuderen met conventionele onderzoeksmethoden. Met een visnet dat bij het Wageningen IMARES is ontwikkeld, het ‘Surface and Under Ice Trawl’ (SUIT), werd het wél mogelijk onder het ijs monsters te nemen. Flores zette SUIT naast andere technieken, zoals vallen met aas en duikend onderzoek, in om het leven te bestuderen in Antarctische diepzeegebieden. Hij richtte zijn onderzoek op de structuur van de voedselketen, op de soortensamenstelling en op de ruimtelijke verspreiding van dieren in het zee-ijs.

De oceaan rond Antarctica bevriest ieder jaar opnieuw over een gebied twee keer zo groot als Europa. Dit gebied is bekend als de Antarctische Seizoens IJszone (Antarctic Seasonal Sea Ice Zone, of SIZ). Het pakijs wordt vaak beschouwd als een kale ijswoestijn zonder leven, maar niets is minder waar. Ondanks de barre omstandigheden kent het gebied een opmerkelijke biodiversiteit en is rijk aan biologische hulpbronnen zoals het garnaalachtige Antarctische krill (Euphausia superba). Grote aantallen pinguïns, andere zeevogels, zeehonden en walvissen zijn kenmerkend voor de biologische rijkdom van het ecosysteem. Veel van deze soorten zijn uniek voor de Antarctische Oceaan en kennen daarom een hoge beschermingsstatus. Door de opwarming van de aarde verandert de verspreiding van het zee-ijs in bepaalde delen van Antarctica. Het is daarom van groot belang om te begrijpen wat de ecologische betekenis van zee-ijs is om toekomstige veranderingen in het Zuidpool ecosysteem te voorspellen.

De resultaten die Flores in zijn proefschrift beschrijft leveren nieuw en direct bewijs dat zee-ijs cruciaal is voor het ecosysteem in de Antarctische SIZ. Daarnaast blijkt het traditionele beeld dat krill het middelpunt van het voedselweb vormt een te eenvoudige voorstelling van de werkelijkheid. Deze kennis kan bijdragen tot betere inzichten in de reactie van Antarctische mariene ecosystemen op veranderende kenmerken van het zee-ijs, veroorzaakt door de opwarming van de aarde. Dergelijk inzicht is belangrijk voor de bescherming van de natuur en een verantwoord beheer van de visserij rond Antarctica.

Hauke Flores (Duitsland, 1974) studeerde biologie aan de universiteit van Hamburg. Zijn promotieonderzoek deed hij, betaald door NWO en gedetacheerd bij Wageningen IMARES, aan de Rijksuniversiteit Groningen, bij het Centre for Ecological and Evolutionary Studies. Inmiddels werkt hij als post-doc bij IMARES.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 24 november 2017

  Verbeterde aanvraag voor oprichten University of Groningen Yantai besproken

  De Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen stond donderdag 23 november in het teken van de verbeterde aanvraag voor het oprichten van de Chinese branchcampus University of Groningen Yantai(UGY). Alle zes fracties (de studentenfracties SOG,...

 • 23 november 2017

  Zeeleven verandert door smeltend ijs rond Antarctica

  Door het smelten van zeeijs en gletsjers in Antarctica verandert de samenstelling van het eencellige leven in zee. Dat beïnvloedt de gehele voedselketen én de opslag van koolstof in de diepzee – en daarmee ook het klimaat. Patrick Rozema van de Rijksuniversiteit...

 • 23 november 2017

  Deltaplan Biodiversiteitsherstel 1e stap op weg naar nieuw evenwicht

  Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agro-industrie en natuur- en milieuorganisaties heeft onder aanvoering van de wetenschap de handen ineen geslagen. Samen werken zij een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte...