Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Koninklijke onderscheiding voor prof.dr. Theo Kuipers

29 april 2009

Prof.dr. T.A.F Kuipers

Theo Kuipers (Horst, 1947) is sinds 1988 hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de RUG. Sinds 1975 verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte, is hij uitgegroeid tot een internationaal gezichtsbepalend persoon in de algemene wetenschapsfilosofie en één van de belangrijkste wetenschapsfilosofen ter wereld. Zijn interesse en werk beslaan niet alleen de filosofie, maar ook wetenschapsgebieden als economie, psychologie, kunstmatige intelligentie en natuurkunde. Nevenbenoemingen aan de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen en Letteren onderstrepen dit.
Kuipers’ onderzoek richt zich op de formele, logisch-wiskundige analyse van wetenschappelijke kennis, met name de wijze waarop wetenschappelijke kennis is gestructureerd. De grootste bekendheid kreeg hij met zijn analyses van het begrip ‘waarheidsbenadering’. Kuipers geldt als één van de twee werelddeskundigen op het gebied van de waarheidsgelijkenis. Zijn ideeën zijn enorm invloedrijk: al een kwart eeuw vormen ze de toetssteen voor alle theorieën op dit terrein. Theorieën over waarheidsbenadering gaan over de vraag wat wetenschappers bedoelen wanneer zij zeggen dat de ene empirische theorie, bijvoorbeeld Einsteins relativiteitstheorie, beter is dan een andere, bijvoorbeeld Newtons mechanica. Kuipers heeft niet alleen een uiterst ingenieuze definitie van het begrip ‘waarheidsbenadering’ aangereikt, maar ook een buitengewoon inventieve definitie gegeven van het concept ‘empirisch succes’. Negen jaar geleden formuleerde hij zijn idee over waarheidsbenadering in het boek ‘From Instrumentalism to Constructive Realism’, dat wereldwijd lovend werd ontvangen. In 2001 zag zijn boek ‘Structures in Science’ het licht. Tezamen geven deze uitgaven een goed beeld van Kuipers’ rijke en veelzijdige bijdragen aan de wetenschapsfilosofie. De intensieve discussie die de boeken mondiaal op gang brachten was aanleiding om twee delen van een belangrijke wetenschapsfilosofische boekserie te wijden aan Kuipers’ werk: de ‘Essays in Debate with Theo Kuipers’. Recentelijk publiceerde Kuipers ook over computationele benaderingen van abductie, en over de rol die esthetische overwegingen spelen wanneer wetenschappers de ene theorie verkiezen boven de andere.
Kuipers is dé persoon die het gezicht bepaalde van de Nederlandse wetenschapsfilosofie. Het is aan zijn niet aflatende inzet te danken dat wetenschapsfilosofie in Nederland van de grond kwam en later uitgroeide tot een wereldwijd gerespecteerde discipline. Zijn werk is van zeer hoog niveau, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Hij heeft aan de faculteit Wijsbegeerte en daarbuiten vele bestuurlijke functies bekleed. Onder zijn vijf decanaat-periodes is de faculteit tot grote bloei gekomen. Mede door zijn toedoen hebben visitatiecommissies de Groningse filosofiefaculteit herhaaldelijk tot de beste van Nederland uitgeroepen. Daarnaast was Kuipers initiator, voorzitter, secretaris en lid van uiteenlopende nationale en internationale wetenschappelijke commissies, waarbij hij zich een uitzonderlijk goed manager van wetenschapsfilosofisch onderzoek betoonde. Maar hij was ook de drijvende kracht achter de allereerste filosofie-werkgemeenschap van NWO, waarvan de oprichting een enorme impuls voor het wetenschapsfilosofische onderzoek in Nederland betekende.
Kuipers’ internationale netwerk is immens. Hij is ‘invited speaker’ op de belangrijkste congressen op zijn gebied, zeer actief in verschillende commissies en besturen van de European Science Foundation en zetelt al jaren in de redacties en redactieraden van toptijdschriften. Zijn ruimdenkendheid en creativiteit maken van hem een zeer geschikte promotor en co-promotor. Onder zijn leiding kwam een groot aantal wetenschapsfilosofische proefschriften tot stand op uiteenlopende gebieden zoals natuurkunde, biologie, psychologie, economie, en rechtswetenschap. Hij is een uiterst warme, bescheiden man. Een luisteraar, constructief in zijn ideeën en opmerkingen, anderen stimulerend. Menig academisch en buitenacademisch meningsverschil wist hij met succes te beslechten.


Theo Kuipers wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Tien RUG-collega's kregen ook een Koninklijke Onderscheiding! Lees verder...

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:15

Meer nieuws