Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

SNN en provincies kennen miljoenensubsidie toe aan Target

28 april 2009

Van “dark energy”  tot zoekmachine: miljoenensubsidie voor ICT industrieel onderzoek en valorisatie

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en provincies hebben in totaal 16 miljoen euro toegekend aan het Target-programma. Target beoogt een duurzaam economisch cluster van intelligente informatiesystemen op te bouwen in Noord-Nederland, in het bijzonder gericht op databeheer van zeer grote hoeveelheden data die afkomstig zijn uit sensornetwerken. Binnen Target zullen de Rijksuniversiteit Groningen, de sterrenkundige onderzoekschool NOVA, de stichting Astron en het bedrijfsleven nieuwe complexe en schaalbare datasystemen ontwikkelen en bestaande verbeteren. Target verschaft een proeftuin die het doorontwikkelen naar concrete markttoepassingen mogelijk maakt en deelnemers in staat stelt om in vervolgtrajecten verdere producten en diensten te ontwikkelen.

Van wetenschap tot markt

De kennis en technologie van Target wordt tot nu toe ontwikkeld binnen diverse onderzoeken die gebaseerd zijn op zeer grote datastromen. Voorbeelden daarvan zijn de wetenschappelijke verwerking van DNA-profielen en andere biomedische gegevens van 165,000 deelnemers aan het Lifelines project (UMCG), het radio-sensornetwerk van LOFAR, het kosmologische “dark energy” project KiDS (OmegaCEN) en de herkenning van 100 km handgeschreven teksten van het Nationaal Archief (Scroogle, Kunstmatige Intelligentie). De basis vormt hierbij het Target model voor volledige integratie van grootschalige dataverwerking, archivering en analyse. De wetenschappelijke projecten vormen daarmee belangrijke testbeds op basis waarvan private partijen (zoals partners IBM, Oracle en Task24) de kennisontwikkeling voor hun markttoepassingen kunnen uitvoeren. Markttoepassingen zullen zich op korte termijn bevinden in de medische sector, auto-navigatie apparatuur, allerlei beeldarchieven en intelligente zoekmachines (zoals het Groningse bedrijf Heeii). Op langere termijn anticipeert Target op de volgende generaties grootschalige sensorsystemen zoals die bijvoorbeeld zullen voortvloeien uit activiteiten als IJkdijk.

De nieuw opgerichte Target Holding B.V. gaat zorgen dat nieuw ontwikkelde kennis maximaal commercieel wordt uitgenut en dat nieuwe R&D contracten naar Noord Nederland worden gehaald.

Het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) van de RUG zal een uitgebreid hardwarepark ondersteunen, de programma coördinatie is in handen van informatie-astronoom / aanvrager Prof Dr Edwin A. Valentijn van het astronomische datacentrum OmegaCEN op het Kapteyn Instituut.

Extra werkgelegenheid en versterking van de regio

De verwachting is dat het Target-programma in de komende tien jaar leidt tot een fysiek kenniscentrum, een groot aantal nieuwe bedrijven, honderden arbeidsplaatsen aan hoogwaardige werkgelegenheid bij bedrijven en kennisinstellingen en minimaal 125 mln euro aan uitgelokte investeringen. Met publiekseducatieve activiteiten speciaal gericht op het voortgezet onderwijs draagt Target bovendien bij aan de lange termijn opbouw van een Noord-Nederlandse ICT-kennisinfrastructuur. Er is ruime mogelijkheid voor het regionale MKB om deel te nemen. De SNN-bijdrageaan het project bestaat uit 7,5 mln euro EFRO (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) gelden en 7,5 mln euro subsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Overige bijdragen worden gedaan door de provincies Groningen en Drenthe . De partners zelf investeren bijna 16 mln euro in het programma van in totaal 32 mln euro. Target werkt samen met het Drentse Sensor Universe initiatief.

Target partners

Target is een samenwerking tussen OmegaCEN / Kapteyn Instituut (NOVA/RUG), Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (RUG), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Kunstmatige Intelligentie (RUG), Target Holding, IBM, Oracle, Task24, ASTRON en Heeii. Naast partners heeft Target ook een associate programma.  

Noot voor de pers

Informatie:

- Prof.dr. E.A. Valentijn, tel. 050-363 4011, e-mail: e.a.valentijn@rug.nl

- Dr. R. Janz, tel. 050-363 9202, e-mail: r.f.janz@rug.nl

- Dr. Ir. G.J.W. van Dijk, tel: 06-53721930, e-mail: Gert-Jan@texcel.nl

Zie ook : www.rug.nl/target


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 44 44 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research-universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. Talent, ambitie en prestatie van de 25.000 studenten en 5.500 medewerkers worden waar mogelijk gehonoreerd. De universiteit viert in 2009 haar 395-jarig bestaan.
Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:56

Meer nieuws