Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Rölingcollege en Rijksuniversiteit Groningen winnen onderwijsprijs

15 april 2009

Het Rölingcollege en de Rijksuniversiteit Groningen hebben 350.000 euro gewonnen in het kader van Onderwijs Bewijs, een prijsvraag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De middelbare school en de universiteit gaan dit geld gebruiken voor BrainWrite->BrainRight. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de leereffecten van schrijfopdrachten bij de vakken Nederlands, Geschiedenis en Science.

Belcampo (een vestiging van het Rölingcollege) en het Etoc (het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen) gaan onderzoeken wat leerlingen uit het voortgezet onderwijs opsteken van het verbinden van schrijflessen bij Nederlands aan schrijfopdrachten over nieuwe leerstof bij de vakken Geschiedenis en Science. De leerlingen leren bij Nederlands bijvoorbeeld hoe je een uiteenzetting schrijft waarin je iets aan een ander uitlegt. Deze vaardigheid passen zij vervolgens toe bij Geschiedenis en Science. Bij die vakken moeten zij uiteenzettingen schrijven over historische ontwikkelingen of natuurkundige processen.

BrainWrite->BrainRight gaat van start aan het begin van het nieuwe schooljaar en duurt drie jaar. De nieuwe schrijfaanpak, voor leerlingen uit de onderbouw van Belcampo, wordt in 2009-2010 ontwikkeld en wordt in de twee jaar daarna op zijn effecten op schrijven en leren getest.

Met het actieprogramma Onderwijs Bewijs wil het ministerie van OCW uitzoeken wat werkt en niet werkt in het onderwijs. Binnen Onderwijs Bewijs krijgen onderwijsveld en wetenschap samen de kans om te experimenteren met vernieuwingen op specifieke thema’s in het onderwijs. Het kabinet stelt binnen dit programma ongeveer 25 miljoen euro ter beschikking voor experimenteel onderzoek in het primair en voortgezet onderwijs.

Noot voor de pers

- Rölingcollege: Maurits Dijkstra,  e-mail: M.Dijkstra@rolingcollege.nl
- Etoc, Rijksuniversiteit Groningen: prof.dr. Kees de Glopper, e-mail: C.M.de.Glopper@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27

Meer nieuws