Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Subsidie voor onderzoek digitaal voorlezen

16 april 2009
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een subsidie toegekend aan het GION voor onderzoek naar een digitaal ondersteund voorleesprogramma voor kinderen in groep 1 tot 3 van de basisschool. Het onderzoek loopt van mei 2009 tot december 2012 en wordt uitgevoerd in samenwerking met zeven basisscholen.

Doel van het onderzoek is het meten van de effecten van het groepsgewijs digitaal voorlezen. Digitaal voorlezen houdt in dat prentenboeken worden gedigitaliseerd en dat een programma interactieve vragen over een boek stelt aan de kinderen.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat interactief digitaal voorlezen aan individuele leerlingen bevorderlijk is voor de taalontwikkeling. Uniek aan dit onderzoek is dat het digitaal voorlezen nu groepsgewijs en gedurende drie leerjaren achtereen gebeurt. Gekeken wordt wat het effect hiervan is op de taalontwikkeling van de kinderen. Het gaat dan om het leren van woorden en begrippen en het ontwikkelen van het verhaalbegrip. Deze vaardigheden zijn van groot belang voor het begrijpend leren lezen.

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Jannet Heeringa.

Laatst gewijzigd:05 oktober 2018 15:51

Meer nieuws