Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Koninklijke onderscheiding voor Chris Bartelds

29 april 2009

Op woensdag 29 april 2009 ontvingen elf personen op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen een Koninklijke Onderscheiding, waaronder Mr. drs. C.H.M. Bartelds.

Mr. drs. C.H.M. Bartelds

Chris Bartelds (Haren, 1948) is sinds 1988 secretaris van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Naast de reguliere taken die bij deze functie horen zette Chris Bartelds zich vanaf het eerste uur op zeer bijzondere wijze in voor de internationalisering van onderwijs en onderzoek van zijn faculteit. In feite is hij één van de universitaire pioniers op het gebied van de internationalsering.

Bartelds heeft de uitbouw van de internationale contacten van de faculteit op een buitengewoon goede manier geleid en ook anderen gestimuleerd om internationale contacten aan te gaan. Dit is van essentiële betekenis geweest voor de vijf Engelstalige masters en de Engelstalige bachelor, maar ook voor de vele individuele contacten op het terrein van het rechtswetenschappelijk onderzoek in het buitenland. Zonder zijn voortdurende aandacht en stimulerende werkwijze had de universiteit niet het huidige hoge niveau van internationale samenwerking kunnen bereiken.

Bartelds leidt het beheer en het beleid van de uitwisselingsprogramma’s met de vele universiteiten waarmee de RUG samenwerkingsverbanden heeft. Met name op het gebied van de totstandkoming van de internationale onderzoekssamenwerking met de universiteit van Uppsala heeft Bartelds een leidende rol gespeeld. Onder zijn leiding is de samenwerking met Uppsala uitgegroeid tot een Europees netwerk van Europese juridische faculteiten waarin tevens de universiteiten van Gent, Turku en Göttingen participeren. Een samenwerking die van groot belang is voor de faculteit, maar ook voor de universiteit als geheel.

In Europees regionaal verband vervulde Bartelds een stimulerende rol bij de oprichting en uitvoering van de Hanse Law School, een samenwerkingsverband met de universiteiten van Oldenburg en Bremen. Inmiddels is dit studentenuitwisselingsprogramma verbreed tot een Europese opleiding onder de naam Law in Europe.
Voordat Bartelds secretaris van de faculteit werd werkte hij als wetenschappelijk medewerker bij het toenmalige Polemologisch Instituut. In deze periode (1977-1988) publiceerde hij onder andere voor het project integratie van vredesonderwijs/mondiale vorming in het voortgezet onderwijs, en was hij projectleider voor het educatief project ontwikkelingssamenwerking. Daarmee leverde hij een belangrijke bijdrage aan het vredesonderwijs op middelbare scholen.

Van 1996 tot 2004 was Chris Bartelds een zeer betrokken lid van de Raad van Toezicht van de Stichting NOVO. Zijn betrokkenheid gold niet alleen organisatorische aangelegenheden maar zeker ook de doelgroep van de stichting: mensen met een verstandelijke beperking. Als jurist heeft hij voorts regelmatig advies uitgebracht over juridische aangelegenheden.


Chris Bartelds is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 10:00

Meer nieuws

 • 23 november 2023

  Invitation to join the 'Applied AI' community

  The remarkable progress in artificial intelligence (AI) is transcending boundaries and finding invaluable applications across diverse academic disciplines. Recognizing the transformative potential of AI, we are proud to introduce the new theme,...

 • 28 augustus 2023

  Liekuut | Herzie het rampen- en noodrecht ingrijpend vóór de volgende crisis

  Mr. Adriaan J. Wierenga bepleit een grondige herziening en versimpeling van het staatsnoodrecht vóórdat de volgende crisis zich aandient. Een goede wet kan levensreddend zijn.

 • 20 juni 2023

  Recht op een gezonde mond

  Dominique Mollet, promovendus Gezondheidsrecht, wil dat er door juridisch onderzoek meer aandacht komt voor mondgezondheid. Hiervoor werkt ze onder andere samen met de Aletta Jacobs School of Public Health.