Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Cognitive functioning of children treated for acute lymphoblastic leukaemia with chemotherapy-only

08 april 2009

Promotie: mw. N.C.A.J. Jansen, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Cognitive functioning of children treated for acute lymphoblastic leukaemia with chemotherapy-only

Promotor(s): prof.dr. W.A. Kamps, prof.dr. J.M. Bouma

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Chemotherapie bij kinderleukemie: geen schadelijke gevolgen voor cognitieve functies

Chemotherapie lijkt geen nadelige gevolgen te hebben voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL), noch op korte termijn, noch op langere termijn van 4,5 jaar. De kinderen lijken zich normaal te ontwikkelen op het vlak van intelligentie, leren, geheugen, aandacht, mentale snelheid en fijne motoriek, zonder verschil met hun gezonde broers en zussen die de controlegroep vormden. Dat concludeert Nathalie Jansen in haar promotieonderzoek. Wel scoren patiënten 4,5 jaar na diagnose lager dan gezonde leeftijdgenoten op een complexe, fijn-motorische taak.

ALL is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Zo’n 85% van de patiënten overleeft de ziekte tegenwoordig. Tot midden jaren tachtig werd bij de behandeling van ALL schedelbestraling toegepast. Dit had negatieve invloed op de cognitieve ontwikkeling van de patiënten. Inmiddels is schedelbestraling voor de meeste patiënten niet meer nodig. Wat voor invloed de huidige behandeling voor de cognitieve ontwikkeling heeft, was tot voor kort niet bekend, althans, er was geen uitgebreid prospectief onderzoek gedaan met een goede controlegroep. Jansen spreekt van ‘geruststellende’ resultaten voor patiënten, ouders, oncologen en overige zorgverleners. Overigens tekent zij aan dat de cognitieve ontwikkeling pas op jongvolwassen leeftijd is voltooid. Pas dan kan met volledige zekerheid worden aangetoond dat chemotherapie geen effect heeft op het cognitieve functioneren.

Nathalie Jansen (Noordoostpolder, 1972) studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Kinderoncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door KWF Kankerbestrijding. Jansen werkt thans als gezondheidszorgpsycholoog in het UMC Utrecht.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws