Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Van “dark energy” tot zoekmachine: miljoenensubsidie voor ICT industrieel onderzoek en valorisatie

29 april 2009

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en provincies hebben in totaal 16 miljoen euro toegekend aan het Target-programma. Target beoogt een duurzaam economisch cluster van intelligente informatiesystemen op te bouwen in Noord-Nederland, in het bijzonder gericht op databeheer van zeer grote hoeveelheden data die afkomstig zijn uit sensornetwerken.

Binnen Target zullen de Rijksuniversiteit Groningen, de sterrenkundige onderzoekschool NOVA, de stichting Astron en het bedrijfsleven nieuwe complexe en schaalbare datasystemen ontwikkelen en bestaande verbeteren. Target verschaft een proeftuin die het doorontwikkelen naar concrete markttoepassingen mogelijk maakt en deelnemers in staat stelt om in vervolgtrajecten verdere producten en diensten te ontwikkelen.

Van wetenschap tot markt

De kennis en technologie van Target wordt tot nu toe ontwikkeld binnen diverse onderzoeken die gebaseerd zijn op zeer grote datastromen. Voorbeelden daarvan zijn de wetenschappelijke verwerking van DNA-profielen en andere biomedische gegevens van 165,000 deelnemers aan het Lifelines project (UMCG), het radio-sensornetwerk van LOFAR, het kosmologische “dark energy” project KiDS (OmegaCEN) en de herkenning van 100 km handgeschreven teksten van het Nationaal Archief (Scroogle, Kunstmatige Intelligentie). De basis vormt hierbij het Target model voor volledige integratie van grootschalige dataverwerking, archivering en analyse. De wetenschappelijke projecten vormen daarmee belangrijke testbeds op basis waarvan private partijen (zoals partners IBM, Oracle en Task24) de kennisontwikkeling voor hun markttoepassingen kunnen uitvoeren. Markttoepassingen zullen zich op korte termijn bevinden in de medische sector, auto-navigatie apparatuur, allerlei beeldarchieven en intelligente zoekmachines (zoals het Groningse bedrijf Heeii). Op langere termijn anticipeert Target op de volgende generaties grootschalige sensorsystemen zoals die bijvoorbeeld zullen voortvloeien uit activiteiten als IJkdijk.


De nieuw opgerichte Target Holding B.V. gaat zorgen dat nieuw ontwikkelde kennis maximaal commercieel wordt uitgenut en dat nieuwe R&D contracten naar Noord Nederland worden gehaald.

Het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) van de RUG zal een uitgebreid hardwarepark ondersteunen, de programma coördinatie is in handen van informatie-astronoom / aanvrager Prof Dr Edwin A. Valentijn van het astronomische datacentrum OmegaCEN op het Kapteyn Instituut.

Extra werkgelegenheid en versterking van de regio

De verwachting is dat het Target-programma in de komende tien jaar leidt tot een fysiek kenniscentrum, een groot aantal nieuwe bedrijven, honderden arbeidsplaatsen aan hoogwaardige werkgelegenheid bij bedrijven en kennisinstellingen en minimaal 125 mln euro aan uitgelokte investeringen. Met publiekseducatieve activiteiten speciaal gericht op het voortgezet onderwijs draagt Target bovendien bij aan de lange termijn opbouw van een Noord-Nederlandse ICT-kennisinfrastructuur. Er is ruime mogelijkheid voor het regionale MKB om deel te nemen. De SNN-bijdrage aan het project bestaat uit 7,5 mln euro EFRO (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) gelden en 7,5 mln euro subsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Overige bijdragen worden gedaan door de provincies Groningen en Drenthe. De partners zelf investeren bijna 16 mln euro in het programma van in totaal 32 mln euro. Target werkt samen met het Drentse Sensor Universe initiatief.

Target partners

Target is een samenwerking tussen OmegaCEN / Kapteyn Instituut (NOVA/RUG), Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (RUG), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Kunstmatige Intelligentie (RUG), Target Holding, IBM, Oracle, Task24, ASTRON en Heeii. Naast partners heeft Target ook een associate programma.

Noot voor de pers

Informatie:
- Prof.dr. E.A. Valentijn, tel. 050-363 4011, e-mail: e.a.valentijn@rug.nl
- Dr. R. Janz, tel. 050-363 9202, e-mail: r.f.janz@rug.nl
- Dr. Ir. G.J.W. van Dijk, e-mail: Gert-Jan@texcel.nl
Zie ook : www.rug.nl/target

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 15:21

Meer nieuws

 • 18 september 2019

  Start bouw Feringa Building gevierd: "Een historisch moment"

  In aanwezigheid van veel toekomstig gebruikers is op woensdag 18 september de eerste bouwfase van de Feringa Building van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) feestelijk gestart. "Een historisch moment. In september 1969 wandelde ik deze universiteit...

 • 18 september 2019

  Nieuwe microscoop geeft unieke blik op atomaire structuur van materialen

  Een nieuwe transmissie elektronenmicroscoop (TEM) stelt RUG-onderzoekers in staat de structuur van materialen te bestuderen op een manier die nog niet eerder mogelijk was. De microscoop kan onder meer in één beeld zowel zware als zeer lichte atomen...

 • 18 september 2019

  Duurzame banken dragen bij aan veiliger financieel bestel

  Banken met hogere duurzaamheidscores hebben een significant lager faillissementsrisico. Bovendien dragen de meest duurzame banken minder bij aan het systeemrisico van het gehele financiële bestel. Dat concludeert Bert Scholtens, hoogleraar Sustainable...