Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Eerste CO2 onderzoekers van start voor RWE

17 april 2009

Het contract voor de eerste onderzoeken die de Rijkuniversiteit Groningen voor RWE gaat uitvoeren is vandaag getekend door Sibrand Poppema, voorzitter College van Bestuur van de RUG en Dig Istha, director Corporate Affairs RWE. Zij gaven zo het startsein aan twee onderzoeken, die ongeveer vier jaar in beslag gaan nemen. In deze periode worden economische en juridische aspecten van CCS onderzocht. Dit staat voor Carbon Capture and Storage en houdt in het afvangen, transporteren en opslaan van CO2. De onderzoekers zijn promovendi Marijn Holwerda en Dominic Hauck.

Marijn Holwerda van de Juridische Faculteit zal zich in zijn onderzoek gaan richten op de juridische aspecten van grensoverschrijdende projecten en samenwerkingen op het gebied van afvang, transport en opslag van CO2. Zo zal de toepasbaarheid van bestaande internationale richtlijnen versus nationale wetten in kaart worden gebracht.

Dominic Hauck van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zal in zijn onderzoek ingaan op meerdere infrastructurele aspecten van CCS. Onderwerp van studie is hier een optimale infrastructuur, rekening houdend met aspecten als veiligheid, leveringszekerheid, marktefficiëncy, internationale samenwerking  en kostenbeheersing.

Noord-Nederland wordt in dit onderzoek nadrukkelijk betrokken, inclusief grensoverschrijdende samenwerking en de juridische, economische en infrastructurele effecten.
 
Beide onderzoeken maken onderdeel uit van de overeenkomst van één miljoen euro die in maart 2008 is gesloten tussen de Rijkuniversiteit Groningen en RWE. Deze overeenkomst richt zich op twee onderwerpen: de techniek van het afvangen en opslaan van CO2 en de toepassing van biomassa bij de opwekking van energie. Het universitaire Energy Delta Research Centre (EDReC) voert dit onderzoek uit.

Noot voor de redactie

RWE
RWE is één van de grootste energiebedrijven in Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Essen, Duitsland. De belangrijkste afzetmarkten zijn Duitsland, Groot-Brittannië en het Europese vaste-land. Het bedrijf produceert en verkoopt energie uit onder meer bruin- en steenkool, gas, biomassa, water, wind en zon. Bij RWE werken bijna 63.400 mensen. In 2008 werd € 48,95 miljard omzet behaald.

RWE levert in Nederland energie aan circa 350.000 huishoudens en aan meer dan 30.000 bedrij-ven. In de Groninger Eemshaven bouwt RWE aan een energiecentrale op poederkool en biomassa met een vermogen van 1600 MW. Voor het afvangen van CO2  gaat RWE samen met de Gasunie in de Eemshaven een proefinstallatie bouwen. Op de Noordzee gaat RWE windparken bouwen met in totaal 2000 MW vermogen.


Research & Development is één van de belangrijkste strategische pijlers binnen het RWE concern. Topwetenschappers houden zich dagelijks bezig met de ontwikkeling van duurzame oplossingen op energiegebied. RWE heeft wereldwijd al meer dan één miljard euro uitgegeven aan onderzoek naar CO2 afvang en opslag. Door haar inspanningen op het gebied van R&D is RWE internationaal één van de voorlopers in de ontwikkeling van duurzame technieken als pre-combustion, oxyfuel en post-combustion.

Rijksuniversiteit Groningen / Energy Delta Research Centre
Energy Delta Research Centre (EDReC) is onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen en bundelt alle onderzoek van de universiteit dat gerelateerd is aan energie. Het doel van het onderzoek is de overgang van fossiele naar duurzame energie in productie en consumptie. De samenwerking tussen uiteenlopende disciplines in Bètawetenschappen, Gammawetenschappen en Techniek creëert mogelijkheden voor onderzoeksprogramma's over de gehele energieketen. Het netwerk van EDReC in de private en de publieke sector verbindt de onderzoekscapaciteit met de praktijk en het beleid van actuele en toekomstige energiekwesties.

Contactgegevens

RWE
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer Dig Istha, tel. 06- 51101822

Rijksuniversiteit Groningen / Energy Delta Research Centre
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer Bert Wiersema, tel 06-51258955

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 15:21

Meer nieuws