Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nederlands Mathematisch Congres dit jaar aan Rijksuniversiteit Groningen

08 april 2009

Het 45-ste Nederlands Mathematisch Congres (NMC 2009) vindt dit jaar plaats in Groningen op dinsdag 14 en woensdag 15 april 2009. Het congres wordt georganiseerd door de afdeling Wiskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en vindt plaats in de Bernoulliborg.

Het jaarlijkse congres is de ontmoetingsplek bij uitstek voor wiskundig Nederland. Naast diverse voordrachten van vooraanstaande wiskundigen uit binnen- en buitenland zijn er minisymposia over verschillende onderwerpen uit zowel de zuivere als de toegepaste wiskunde. Ook is er ruime aandacht voor het wiskundeonderwijs op middelbare scholen. Er wordt ondermeer aandacht besteed aan de problematiek van het teruglopende kennisniveau van scholieren. Het congres is daarom ook zeer interessant voor docenten aan middelbare scholen.

Koninklijk Wiskundig Genootschap

Het Nederlands Mathematisch Congres vindt ieder jaar plaats aan een andere universiteit. Dit jaar treedt de afdeling Wiskunde van Rijksuniversiteit Groningen op als gastheer. Het NMC 2009 vindt plaats onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG). Het KWG is een landelijke vereniging van beoefenaars van de wiskunde en iedereen die de wiskunde een warm hart toedraagt. De vereniging is in 1778 opgericht en is 's werelds oudste nationale wiskundegenootschap. Het genootschap heeft als doel de wiskunde te bevorderen en haar beoefening en toepassingen aan te moedigen.

Bijzondere spreker

Een zeer bijzondere spreker op het congres is de veelzijdige Franse wetenschapper Jean-Pierre Luminet, die de slotvoordracht zal houden op 15 april. Luminet is niet alleen een vooraanstaand kosmoloog, hij zet zich ook in voor de verspreiding van de wetenschap onder het grote publiek en is actief als kunstenaar en literator.

Bernoulli-lezing

Op de avond van de eerste congresdag wordt de jaarlijkse Johann Bernoulli-lezing gehouden. De Groningse Johann Bernoulli Stichting beoogt het wekken van belangstelling voor de wiskunde. Ieder jaar wordt, in samenwerking met Studium Generale Groningen, een bekend wiskundige of mathematisch fysicus uitgenodigd om een voordracht te geven, die voor een breed (wetenschappelijk) publiek is bestemd. Dit jaar wordt deze lezing gegeven door Jan Hogendijk (Universiteit Utrecht) en gaat over Arabische astrologie en West-Europese wiskunde in de periode 900-1300. De lezing vindt plaats op dinsdagavond 14 april in het Academiegebouw, aanvang 20.00 uur.

Meer informatie over het Mathematisch Congres en de Bernoulli-lezing is te vinden op de website www.nmc2009.nl.

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:22

Meer nieuws