Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Grote verschillen in ontwikkeling OZB-tarieven

40 gemeenten verlagen tarief; grootste stijging 41 procent
06 april 2009

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in de ontwikkeling van de OZB-tarieven. Voor woningen varieert deze van een daling van 9 procent in Zeevang tot een stijging van 41 procent in Leiderdorp. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert. COELO (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

OZB wordt geheven over de woz-waarde in het voorafgaande jaar. Die waarde ligt voor woningen gemiddeld 3,4 procent hoger dan een jaar eerder. Om te voorkomen dat de OZB-opbrengst onbedoeld stijgt, hebben gemeenten hun tarieven neerwaarts aangepast. Hiervoor gecorrigeerd, stijgt het gemiddelde OZB-tarief met 3,2 procent.

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Leiderdorp verhoogt het tarief het meest (41 procent), gevolgd door Drimmelen (26 procent). Hier staat tegenover dat 40 gemeenten het tarief verlagen. De sterkste daling vindt plaats in Zeevang, waar het tarief in 2009 9 procent lager is dan in 2008.

Er zijn uiteenlopende verklaringen voor deze verschillen. Een stijging kan noodzakelijk zijn om de reserves van een gemeente op peil te brengen. Een daling kan een manier zijn om geld terug te geven dat in het verleden te veel geïnd is.

69 gemeenten verlagen woonlasten

OZB, rioolrecht en reinigingsheffing vormen samen de gemeentelijke woonlasten. In 10 gemeenten gaat daar nog een heffingskorting vanaf. Uit de COELO-cijfers blijkt dat de woonlasten voor huiseigenaren dit jaar gemiddeld met 2,9 procent stijgen. Zij betalen in 2009 gemiddeld 18,50 euro meer dan in 2008. De grootste stijging vindt plaats in Leiderdorp (21 procent, ofwel 130 euro). 69 gemeenten verlagen dit jaar de woonlasten; Winschoten het meest (15 procent, 113 euro).

Het rioolrecht stijgt net als in voorgaande jaren het sterkst. Huishoudens betalen gemiddeld 5,1 procent meer (7,86 euro). Het gemiddelde OZB-tarief stijgt met 3,2 procent. Dat kost de gemiddelde huizenbezitter 6,90 euro. De reinigingsheffing stijgt gemiddeld 1,5 procent (4 euro).

In de goedkoopste gemeente bedragen de gemeentelijke woonlasten 458 euro (Zevenaar) en in de duurste 1150 euro (Blaricum). Het gemiddelde ligt op 649 euro. Eénpersoonshuishoudens zijn gemiddeld 69 euro goedkoper uit dan meerpersoonshuishoudens.

Nieuwe waterschapslasten

De waterschappen voeren dit jaar een nieuw belastingstelsel in. De zuiveringsheffing, waarmee de waterzuivering wordt bekostigd, daalt hierdoor gemiddeld 10 procent (17 euro). In waterschap Reest en Wieden in het Oosten van Nederland daalt het tarief met 20 procent het sterkst. In Noorderzijlvest (Groningen) stijgt het tarief met 3,8 procent.

Tegenover de meestal lagere zuiveringsheffing staan een hogere ingezetenenheffing en een hogere heffing gebouwd.

De ingezetenenheffing stijgt gemiddeld 43 procent (18 euro). Deze stijging varieert van 10 procent in de Krimpenerwaard tot 132 procent in Vallei en Eem. De heffing gebouwd stijgt gemiddeld 27 procent: een eigenaar van een huis van twee ton betaalt hierdoor gemiddeld 11 euro meer dan in 2008. In Roer en Overmaas daalt het tarief met 8 procent, in Hunze en Aa’s stijgt dit met meer dan 200 procent.

Noot voor de pers

Meer informatie: Corine Hoeben, tel. 050-363 3766 of Annette Zeilstra, tel. 050-363 8344, e-mail coelo@rug.nl
Zie ook: www.coelo.nl (kaarten en belastingtarieven van afzonderlijke gemeenten).
M.A. Allers, C. Hoeben, en A.S. Zeilstra, Atlas van de lokale lasten 2009, COELO, Groningen, ISBN 978 90 76276 526.

Tarievenoverzicht 2009

Tarief in % (ozb en heffing gebouwd) of euro’s

Stijging van gemiddelde

Laagste

Gemiddeldea

Hoogste

Gemeenten

ozb woning (eigenaar)

0,0334

0,0936

0,1787

3,2%g

ozb niet-wonin (eig+gebr)

0,0599

0,3214

0,7224

3,2%g

Reinigingsheffingb

24

268

388

1,5%

Rioolrecht/heffingb

42c

161

441

5,1%

Woonlastenbd

458

649

1.150

2,9%

Toeristenbelastinge

0,35c

1,08

5,14

3,7%

Hondenbelasting

8,90c

56,70

116

2,5%

Paspoort

35,97

49,46

49,60

2,6%

Rijbewijs

22,80

40,56

63,90

2,1%

Uittreksel gba

0,00

8,02

16,80

3,4%

Provincies

Opcenten motorrijtuigenbelastingf

124

146

174

2,6%

Waterschappen

Zuiveringsheffingb

111

149

206

-10%

Ingezetenenheffing

27

60

106

43%

Heffing gebouwd

0,0119

0,0257

0,0775

27%g

a Gemiddelden zijn gewogen gemiddelden.

b Meerpersoonshuishouden.

c Wordt niet overal geheven.

d Het bedrag dat een meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde waarde betaalt aan ozb, rioolrecht en reinigingsheffing, na aftrek van eventuele heffingskorting.

e Hotelovernachting.

f Personenauto van 1.000 kg, benzinemotor, op jaarbasis.

g Gecorrigeerd voor waardeontwikkeling onroerende zaken .

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 14:10

Meer nieuws

 • 14 juni 2018

  Bringing Physical Internet to life

  Van maandag 18 tot vrijdag 22 juni vindt het vijfde internationale Physical Internet congres (#IPIC2018) plaats in Groningen. De Rijksuniversiteit Groningen organiseert dit congres samen met de logistieke sector. Meer dan 250 wetenschappers en vertegenwoordigers...

 • 11 juni 2018

  Een nieuw tijdperk voor organisationele relaties | Oratie David Langley | Dinsdag 19 juni

  Nieuwe, veelbelovende internet-afhankelijke technologieën zoals digital fabrication, internet of things, blockchain en distributed artificial Intelligence worden steeds populairder. Prof. David Langley geeft in zijn oratie een toelichting op zijn ideeën...

 • 08 juni 2018

  Lara Lobschat wint MOA Insights Scientist Award

  Lara Lobschat heeft de MOA Insights Scientist Award gewonnen. De universitair docent Marketing kreeg de prijs voor haar proefschrift over online communicatie. Vanwege de praktische relevantie kreeg ze voor haar onderzoek eerder een ‘early career grant’...