Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Narrative strategies in female adultery stories by Kate Chopin and Edith Wharton

12 maart 2009

Promotie: mw. P.E. van der Werf, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Narrative strategies in female adultery stories by Kate Chopin and Edith Wharton

Promotor(s): mw. prof.dr. H.E. Wilcox, prof.dr. E.J. Korthals Altes

Faculteit: Letteren

 

Vrouwelijk overspel in de verhalen van Chopin en Wharton

Promovenda Els van der Werf deed onderzoek naar het literair motief van vrouwelijk overspel bij de Amerikaanse auteurs Kate Chopin en Edith Wharton. Volgens Van der Werf kunnen de schrijfsters mede verantwoordelijk worden gehouden voor de introductie van de thematiek van vrouwelijk overspel in de Amerikaanse literatuur en is hun bijdrage aan de literatuur over dit onderwerp significant. Tegelijkertijd concludeert ze dat Chopin en Wharton er slechts gedeeltelijk in zijn geslaagd om hun literaire ambities te realiseren en een belangrijke bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie in het Amerika van hun tijd.

Geïnspireerd door het werk van Europese - in het bijzonder Franse - schrijvers uit de tweede helft van de negentiende eeuw, maakten Kate Chopin en Edith Wharton in hun literaire werk geregeld gebruik van het motief van vrouwelijk overspel. Zij wilden hiermee een kritische bijdrage leveren aan het publieke debat over actuele, sociaal relevante onderwerpen met betrekking tot de maatschappelijke positie van de vrouw en zich distantiëren van de heersende Amerikaanse traditie van literatuur van en voor vrouwen.

Voor de Amerikaanse uitgevers van het werk van Chopin en Wharton was vrouwelijk overspel echter een te controversieel onderwerp, vooral als het werd gebruikt om kritiek te leveren op de algemeen geaccepteerde normen en waarden. Om hun literaire werk over vrouwelijk overspel toch te kunnen publiceren, pasten Chopin en Wharton een aantal narratieve strategieën toe. Zo kozen zij ervoor om het vrouwelijk overspel vooral op te voeren in het genre van het korte verhaal, en bovendien in bepaalde subgenres daarvan. Daarnaast probeerden zij door het effectieve gebruik van het vertellersperspectief de beeldvorming van de overspelige vrouw te beïnvloeden, zonder het lezerspubliek openlijk te shockeren met een dergelijk omstreden onderwerp.

Els van der Werf (Rotterdam, 1957) studeerde Engels aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de Faculteit der Letteren. Ze werkt als beleidsmedewerker internationalisering bij de Hanzehogeschool Groningen.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...