Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Moses ben Abraham Dar'ī: A Karaite poet and physician from Twelfth-Century Egypt

05 maart 2009

Promotie: J.J.M.S. Yeshaya, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Moses ben Abraham Dar'ī: A Karaite poet and physician from Twelfth-Century Egypt

Promotor(s): prof.dr. W.J. van Bekkum, prof.dr. K.A.D. Smelik

Faculteit: Letteren

 

Herwaardering dichter Mozes Dar‛ī

Promovendus Joachim Yeshaya deed onderzoek naar de twaalfde-eeuwse dichter Mozes ben Abraham Dar‛ī, een vertegenwoordiger van de Oosterse dichtersschool uit zijn tijd. Gedurende de twaalfde en dertiende eeuw waren in het islamitische Midden-Oosten verschillende joodse dichters actief. Hun Hebreeuwse dichtkunst werd niet alleen fel bekritiseerd door hun Spaanse tijdgenoten; ook veel negentiende- en twintigste-eeuwse Hebraïsten vonden de poëzie van de Oosterse joden tekort schieten in vergelijking met de meesterwerken uit Andalusië. Zo werd de Oosterse poëzie gestigmatiseerd als een minderwaardige voortzetting van de Andalusisch-Hebreeuwse poëzie. Volgens Yeshaya doet dat Mozes ben Abraham Dar‛ī geen recht en kan hij, ondanks de Andalusische invloeden op zijn werk, niet worden afgedaan als een epigoon.

Eén van de interessantste Oosterse dichters is Mozes ben Abraham Dar‛ī uit Alexandrië. In 1998 publiceerde Leon Weinberger een onvolkomen editie van zijn verzamelde werk op basis van enkele negentiende-eeuwse handschriften. Hij liet daarbij echter het vijftiende-eeuwse Firkovicz-handschrift buiten beschouwing, en elimineerde ook alle Arabische tekstdelen. De studie van Yeshaya heeft als doel deze gebreken recht te zetten om een beter inzicht te krijgen in de dichtkunst van Mozes Dar‛ī. Yeshaya biedt een selectieve editie van de seculiere dichtwerken van Mozes Dar‛ī op basis van het Firkovicz-handschrift Heb. I 802, waarbij de oorspronkelijke volgorde van de dichtwerken en de Arabische opschriften zijn gehandhaafd. Elk gedicht is voorzien van een commentaar in het Modern-Hebreeuws, waarin wordt verwezen naar het bronnenmateriaal en de bedoelingen van de dichter. In de inleiding geeft Yeshaya een nieuwe evaluatie van de dichter en zijn werk. Hieruit blijkt dat Mozes Dar‛ī een unieke en belangrijke vertegenwoordiger is van de Oosterse dichtersschool, die ondanks de Andalusische invloeden niet kan worden afgedaan als een epigoon.

Joachim Yeshaya (Antwerpen, 1981) studeerde Oosterse talen en culturen aan de Universiteit van Gent en promoveert aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt bij de onderzoekseenheid Hebreeuws & Jodendom van de vakgroep Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord Afrika aan de Universiteit Gent.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 10 oktober 2018

  Studenten bouwen mesohut

  In deze video vertellen studenten wat er zo interessant is aan mesolithische (Midden-Steentijd) onderkomens van ca. 7000 jaar geleden en waarom de experimentele archeologie een bijzonder inzichtelijke en verbazingwekkende subdiscipline is.

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...