Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rijksuniversiteit Groningen investeert ruim half miljoen euro in Scholierenacademie

25 maart 2009

De Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt van het bestuur van de universiteit een bedrag van ruim een half miljoen euro. Met deze financiële impuls van formaat wil de universiteit de contacten met VWO-scholen en -docenten verder versterken en uitbouwen.

De Scholierenacademie organiseerde in de afgelopen jaren uiteenlopende activiteiten voor VWO-scholieren, zoals webklassen, masterclasses, colleges en mini-symposia. Aankomende studenten krijgen zo de gelegenheid om zich een beeld te vormen over hoe het is om op een universiteit te studeren. Ook kunnen ze met deelname aan de activiteiten verdieping en verbreding aanbrengen in hun VWO-programma.

Onder de Scholierenacademie vallen ook drie Groningse steunpunten die hulp bieden aan scholieren die bezig zijn met een profielwerkstuk. Voor het beste alfa-, beta- en gamma-profielstuk stelt de Rijksuniversiteit Groningen jaarlijks prijzen beschikbaar. VWO-ers uit het hele land kunnen meedingen.

Duurzaam relatiebeheer

Dit voorjaar stelde de Scholierenacademie een toekomstvisie op voor de komende vier jaar. Uitgangspunt is de stelling dat duurzaam relatiebeheer met het VWO van levensbelang is voor de universiteit. ‘Er is een gestaag toenemende vraag naar inhoudelijk goed aansluitonderwijs dat bovendien goed op het VWO-curriculum is afgestemd,’ zegt de rector van de Scholierenacademie prof. dr. Peter Barthel over de groeiende behoefte aan een instituut als het zijne. ‘Daarnaast kan de Scholierenacademie een belangrijke instrument voor talentscouting worden. Dat is belangrijk voor het RUG Honours College dat onlangs van start is gegaan.’

Netwerk

Barthel benadrukt dat bij het inspelen op de vraag naar samenwerking nauwe afstemming met het VWO van cruciaal belang is. Het nieuwe geld stelt de Scholierenacademie in staat om de contacten met scholen te intensiveren. Maar ook binnen de RUG wil de Scholierenacademie haar netwerk uitbreiden. Daarbij gaat het om contacten met afdelingen waar activiteiten plaatsvinden die van belang kunnen zijn voor VWO-scholieren. Te denken valt aan tentoonstellingen in het Universiteitsmuseum en aan de lezingen en debatten die het Studium Generale organiseert.

Naadloos aansluiten

Jaarlijks bezoeken rectoren van VWO-scholen uit het noorden en oosten van Nederland de Rijksuniversiteit Groningen voor overleg. ‘Regulier met elkaar praten is erg belangrijk,’ zegt rector magnificus prof.dr. Frans Zwarts. ‘Tijdens de laatste bijeenkomst kwamen twee punten naar voren. Het VWO-plus, de nieuwe stroming in het VWO, moet naadloos aansluiten op de universiteit én de scholen willen graag weten wat er met hun leerlingen gebeurt als ze studeren. Informatie over dat laatste krijgen ze nu van ons en de Scholierenacademie vormt de schakel in het proces van aansluiting. Die vergroot de vertrouwdheid van de scholier met de universiteit.’

Meer informatie

- Prof. dr. Peter Barthel, tel. 050-363 4064, e-mail: p.d.barthel@rug.nl
- Zie ook: www.scholierenacademie.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27

Meer nieuws