Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Ruim één miljoen euro aan nalatenschappen voor Rijksuniversiteit Groningen

12 maart 2009

In de eerste weken van 2009 heeft het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen twee nalatenschappen mogen ontvangen, die gezamenlijk ruim één miljoen euro bedragen. Naar de wens van de erflaters zullen de nalatenschappen ten goede komen aan onderwijs en onderzoek aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en aan het Eric Bleumink Fonds, dat beurzen verstrekt aan talentvolle studenten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden.

Alumni en relaties van de Rijksuniversiteit Groningen blijken steeds vaker bereid om bijzonder onderzoek en onderwijs financieel te steunen. Een recente wervingscampagne onder alumni bracht 88.234 euro op. Bijna tweeduizend alumni maakten een donatie over, waaronder meerdere meerjarige machtigingen en enkele notariële schenkingen. De opbrengsten van de campagne zullen onder meer ten goede komen aan het Eric Bleumink Fonds, het Willem Barentsz Pool Instituut voor onderzoek aan de polen en het Qumran Instituut, dat onderzoek verricht aan de Dode Zeerollen.
In april 2009 begint het Ubbo Emmius Fonds met een nieuwe wervingscampagne.

Over het Ubbo Emmius Fonds

Als een van de eerste universiteiten in Nederland begon de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 met professionele fondsenwerving en relatiebeheer. In dat jaar werd het Ubbo Emmius Fonds opgericht, genoemd naar de eerste rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Via het Fonds zoekt de universiteit financiële steun èn kritische inbreng van het bedrijfsleven, instellingen en particulieren bij de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs.

Noot voor de pers

Meer informatie: mw. drs. J.J. Koning, directeur Alumnirelaties & Fondsenwerving, tel. 050-363 7595, e-mail: uef@rug.nl
Zie ook: www.rug.nl/uef

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27

Meer nieuws