Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Voorlichting over deeltijdopleidingen

09 maart 2009

Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn acht opleidingen in deeltijd te volgen. Het betreft de opleidingen wijsbegeerte, Friese taal en cultuur, geschiedenis, godsdienstwetenschap, Griekse en Latijnse taal en cultuur, psychologie, rechten en theologie. Zij presenteren zich op dinsdag 17 maart aan geïnteresseerden. Er is aandacht voor onderwerpen als opbouw van de studie (o.a. bachelor en master), studiekosten en financieringsmogelijkheden en het collegerooster. Deeltijdstudenten vertellen over hun ervaringen met de studie. Geïnteresseerden hoeven zich vooraf niet aan te melden voor het evenement. De voorlichting vindt plaats in het Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen. De ontvangst is vanaf 18.30 uur, de voorlichtingen beginnen om 19.00 uur.

Studeren in deeltijd - het kan ingegeven zijn door interesse of ter vergroting van het beroepsperspectief, naast een baan of gecombineerd met de opvoeding van kinderen. De meeste deeltijdopleidingen duren zeven tot negen jaar. De gemiddelde studiebelasting bedraagt ongeveer 20 uur per week. Deeltijdopleidingen leiden tot een volwaardig universitair einddiploma.

Meer informatie

Contactpersonen opleidingen:

- Friese taal en cultuur, dr. O. Vries, (050) 363 59 47 / 59 44

- Wijsbegeerte, mw.dr. K.E. Gardiner, (050) 363 61 57

- Geschiedenis, dr. R.W.M. van Schaïk, (050) 363 57 43/59 94

- Godsdienstwetenschap en Theologie, mw.drs. T.M.L. de Boer, (050) 363 55 81

- Griekse en Latijnse taal en cultuur, mw.dr. G. Wakker, (050) 363 60 37/60 50

- Psychologie, mw.drs. B.M.A. Munstra, (050) 363 64 53

- Rechten, mw. drs. D. van Hoorn, (050) 363 57 27

- Nadere informatie: Anita Bekker (onderwijsvoorlichting), tel (050) 363 46 56 (werk)

Laatst gewijzigd:05 oktober 2018 15:33

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...