Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Science LinX stuwende kracht in bèta-succes

30 januari 2009

Aan de Rijksuniversiteit Groningen is sinds 2000 de instroom in de bèta-techniek opleidingen verdubbeld. Een intensief aansluitingsbeleid met als spil 'Science LinX', het science center van de bètafaculteit, heeft dit in gang gezet.

Lees meer over deze succesvolle ontwikkeling in de nieuwsbrief Science Guide .

Laatst gewijzigd:08 januari 2018 16:58

Meer nieuws