Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rubiconsubsidie voor Samuel Mareel

26 januari 2009
Samuel Mareel
Samuel Mareel

Samuel Mareel heeft een Rubiconsubsidie ontvangen voor zijn onderzoek over het Testament Rhetoricael (1561) van de Brugse dichter Eduard de Dene. Dit onderzoek gaat na door welke factoren het beeld van de dichter in deze tekst werd bepaald. Dankzij de subsidie kan Mareel met ingang van 1 februari 2009 12 maanden werken aan dit onderzoek op de afdeling Oudere Nederlandse Letterkunde van de RUG.  Rubicon beurzen zijn postdoc-subsidies voor pas gepromoveerde onderzoekers.

Samuel Mareel studeerde Germaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit Gent en promoveerde in december 2007 aan dezelfde instelling op een proefschrift over de literaire omkadering van stedelijke feesten ter ere van het huis Habsburg-Bourgondië in Vlaanderen en Brabant (1432-1561). In 2008 was hij als fellow van de Belgian American Educational Foundation verbonden aan de universiteit van Californië in Berkeley. Dankzij een Rubiconsubsidie van NWO kan hij nu twaalf maanden op de afdeling Oudere Nederlandse Letterkunde van de Rijksuniversiteit Groningen werken aan een onderzoek over het Testament Rhetoricael (1561) van de Brugse dichter Eduard de Dene.

Bequeathing the Self

In zijn Testament, een autograaf, verzamelde De Dene meer dan 300 van zijn gedichten. Een van de meest in het oog springende kenmerken van deze verzameling is de sterk biografisch gekleurde inhoud, die het Testament tot een van de oudste literaire ‘egodocumenten’ in het Nederlands maakt. Bequeathing the Self - Auctorial self-representation in Eduard de Dene’s Testament Rhetoricael wil enkele van de factoren onderzoeken die het beeld van de dichter in de tekst hebben bepaald. De Dene’s zelfrepresentatie zal worden benaderd vanuit twee groepjes vragen. Deze houden allebei verband met het genre van de verzameling, namelijk het literaire testament. Het project wil allereerst nagaan of en waarom de auteur het beeld van zichzelf bewust heeft geconstrueerd. Vertrekkende vanuit recente theorieën over het relationele karakter van het vroegmoderne ‘zelf’ hoopt Bequeathing the Self vervolgens tot een beter begrip te komen van de manieren waarop en de mate waarin deze zelfrepresentatie beïnvloed werd door de stedelijke context waarin De Dene werkte en in het bijzonder door de mensen met wie hij omging.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:14

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...