Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Romanitasprijs voor Karin Zandvoort

27 januari 2009

Karin Zandvoort, studente aan de educatieve master Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC), heeft de tweejaarlijkse Romanitasprijs voor de beste scriptie op het gebied van de Latijnse taal- en letterkunde van de Oudheid gewonnen. De prijs, die gedoteerd is met een bedrag van € 1000, is op 16 januari aan Karin uitgereikt tijdens de jaarlijkse Nederlandse Latinistendag, die dit keer in Nijmegen plaatsvond.

Karins MA-scriptie, die begeleid werd door prof. Ruurd Nauta, gaat over het bekende Pygmalion-verhaal in Ovidius’ Metamorphosen, waarin de beeldhouwer Pygmalion verliefd wordt op een door hemzelf vervaardigd ivoren vrouwenbeeld, dat vervolgens tot leven komt, zodat hij met het/haar kan trouwen. De titel van de scriptie is Ars adeo latet arte sua: de kunst van (het verhaal van) Pygmalion. Karin bespreekt alle aspecten die voor de interpretatie van belang zijn: niet alleen de verteltechniek en de plaats van het verhaal in de Metamorphosen, maar bijvoorbeeld ook de voorstellingen die de Romeinen met beelden en met ivoor verbonden, en de mogelijke ‘meta-poëtische’ betekenissen van het verhaal: staat Pygmalion tot op zekere hoogte voor de liefdesdichter, misschien voor Ovidius zelf? Niet alleen Pygmalions kunst in het beeldhouwen en Ovidius’ kunst in het dichten, maar ook Karins kunst in het interpreteren is niet verborgen gebleven.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:14

Meer nieuws