Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Prof.dr. Jouke van Dijk: “Aanleg Zuiderzeelijn geen oplossing voor kredietcrisis”

20 januari 2009

“Goed bedoeld, maar niet goed doordacht”, zo typeert RUG-hoogleraar Regionale arbeidsmarktanalyse Jouke van Dijk het voorstel van VVD-kamerlid Hans van Baalen om de aanleg van de Zuiderzeelijn opnieuw op de politieke agenda te zetten als oplossing voor de kredietcrisis. Van Baalen deed zijn voorstel op een nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting Bedrijfsbelangen Eemshaven. Hij wil dat de financiële crisis wordt aangegrepen om Nederland sterker te maken. Aanleg van de Zuiderzeelijn kan daarbij helpen, volgens Van Baalen.
“Zeker, de overheid kan de financiële crisis bestrijden door fors te investeren,” reageert Van Dijk. “Maar een nieuw Zuiderzeelijn-debat is daarvoor nu niet zinvol. We moeten investeren in plannen die verder gevorderd zijn en waarmee snel begonnen kan worden. Voordat de eerste schep in de grond gezet kan worden voor de Zuiderzeelijn, ben je vele jaren verder. Dan is deze crisis al lang voorbij.”

Binnen twee jaar

De uitspraak van Van Baalen verbaasde Van Dijk zeer. “Dat het kabinet afzag van de Zuiderzeelijn vond ik zeer onverstandig. Op de argumentatie was nogal wat af te dingen, daarom verwachtte ik dat de discussie binnen tien jaar opnieuw zou oplaaien. Het blijkt al een stuk sneller te gaan; sinds het kabinetsbesluit zijn nog geen twee jaar verstreken.”
Van Baalen, die binnenkort overstapt van de Tweede Kamer naar het Europees Parlement, wil zich in Brussel inspannen voor versnelde aanleg van de Zuiderzeelijn, zo kondigde hij aan. Ook over die opmerking haalt Van Dijk zijn schouders op. “Europa heeft veel geld voor infrastructurele projecten, dat is waar. Maar als Brussel de treinverbindingen in Europa wil verbeteren, zijn er ook andere mogelijkheden.”

Versneld starten

Van Dijk is het met Van Baalen eens dat de overheid grote investeringen moet doen om de economie te stimuleren. “Vanaf september hebben bouwbedrijven waarschijnlijk minder werk. Het zou goed zijn vóór de zomer infrastructurele projecten aan te wijzen die versneld kunnen worden gestart.” Ook investeringen in zorg en onderwijs zouden nuttig zijn, aldus de hoogleraar. Deze zijn op korte termijn te realiseren en hebben ook op de lange termijn positieve effecten. Angst voor massale werkeloosheid is overigens ongegrond, aldus Van Dijk. “Er zijn momenteel nog zo’n 250.000 vacatures, met name voor geschoold personeel. Wie nu werkeloos wordt, heeft nog een redelijke kans een andere baan te vinden.”

Hij komt er tóch

Dat de Zuiderzeelijn er uiteindelijk komt, daaraan twijfelt Van Dijk niet. Voor het afblazen van de Zuiderzeelijn hebben de noordelijke provincies zo’n twee miljard aan compensatiegelden gekregen. Groningen en Friesland willen met dat geld alvast een treinverbinding tussen Heerenveen en Groningen aanleggen. Van Dijk: “Laten we daar inderdaad vrolijk mee beginnen. Als die lijn er eenmaal ligt, komt vast wel eens iemand op het idee om dan ook de laatste tachtig kilometer, tussen Lelystad en Heerenveen, een spoorlijn aan te leggen.”
De aanleg van een spoorlijn zal niet direct tot massale banengroei leiden, stelt Van Dijk, maar op lange termijn versterkt het de economische ontwikkeling wel degelijk. “Wie naar ons spoorwegnet kijkt, ziet het gat tussen Lelystad en het Noorden meteen. Zo’n gat in de infrastructuur mag in een modern land als Nederland niet blijven bestaan. Zeker niet nu de economische groeimogelijkheden in de Randstad afvlakken. In het rustiger noorden is nog veel meer economische groei mogelijk.”

Curriculum Vitae

Jouke van Dijk, tel. 050–363 37 65, (1956) is hoogleraar Regionale arbeidsmarktanalyse bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Hij studeerde economie in Groningen en is sinds 1981 verbonden aan de RUG. In 1986 promoveerde hij aan de RUG op een proefschrift getiteld Migratie en Arbeidsmarkt. Van Dijk is expert op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken en regionale economie.

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 15:45
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...

 • 09 januari 2019

  Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

  Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol...

 • 18 december 2018

  Nieuwe manier van tentamens maken: eerst individueel, daarna samen

  Op 11 december is bij Ruimtelijke Wetenschappen voor het eerst een digitaal two-stage tentamen afgenomen. Hierbij maken studenten het tentamen eerst individueel. Meteen daarna maken ze hetzelfde tentamen nog een keer, ditmaal in een groepje waarbij...