Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

NWO-subsidie voor onderzoek naar de Friese koopvaardij 1550-1800

09 januari 2009

Een speciale onderzoeksgroep van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar te Leeuwarden gaan onderzoek doen naar de Friese koopvaardij in de periode 1550-1800. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan de groep een subsidie van ruim 0,5 mln euro toegekend voor de aanstelling van twee promovendi en een postdoc.  

Gevelsteen
Het project

Het project heeft als titel The ascent of the Frisians. The Dutch Commercial System and the market for maritime transport, 1550-1800. Doel is de ontwikkeling van de Friese koopvaardij te beschrijven en te verklaren in de context van de ontwikkeling van de Nederlandse handel en de regionale economie van Friesland. Friese schippers verzorgden een groot deel van het Nederlandse zeetransport. Het ene promotie-onderzoek betreft een studie van de ontwikkeling van de Friese schippersgemeenschap tussen 1550 en 1800 in de context van de Friese economie. Het andere promotieonderzoek betreft een verdiepende studie van de schippergemeenschap van Makkum in de achttiende eeuw in de context van de Makkumer economie. De postdocstudie verbreedt de analyse met analyses van de Nederlandse handel en de regionale economie van Holland – waar ook veel schippers woonden - en omvat de synthese van het project. Het project zal bijdragen aan de analyse en de verklaring van de economische opkomst, bloei en achteruitgang van de Nederlandse Republiek.

Sonttolregisters online

Het project zal gebruik maken van de gegevens van Sonttolregisters online, de via het internet toegankelijke elektronische databank die de onderzoeksgroep gaat aanleggen met alle gegevens van de Sonttolregisters. De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken die de Noordzee en Oostzee met elkaar verbindt. Het separate project Sonttolregisters online is in mei 2008 mogelijk gemaakt dankzij een grote investeringssubsidie van NWO, cofinanciering door de RUG, Tresoar en een aantal Friese culturele fondsen.

Contact: Dr. Jan Willem Veluwenkamp, RUG, afdeling Geschiedenis

Laatst gewijzigd:05 april 2018 12:13

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...