Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

NWO-subsidie voor onderzoek naar de Friese koopvaardij 1550-1800

09 januari 2009

Een speciale onderzoeksgroep van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar te Leeuwarden gaan onderzoek doen naar de Friese koopvaardij in de periode 1550-1800. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan de groep een subsidie van ruim 0,5 mln euro toegekend voor de aanstelling van twee promovendi en een postdoc.  

Gevelsteen
Het project

Het project heeft als titel The ascent of the Frisians. The Dutch Commercial System and the market for maritime transport, 1550-1800. Doel is de ontwikkeling van de Friese koopvaardij te beschrijven en te verklaren in de context van de ontwikkeling van de Nederlandse handel en de regionale economie van Friesland. Friese schippers verzorgden een groot deel van het Nederlandse zeetransport. Het ene promotie-onderzoek betreft een studie van de ontwikkeling van de Friese schippersgemeenschap tussen 1550 en 1800 in de context van de Friese economie. Het andere promotieonderzoek betreft een verdiepende studie van de schippergemeenschap van Makkum in de achttiende eeuw in de context van de Makkumer economie. De postdocstudie verbreedt de analyse met analyses van de Nederlandse handel en de regionale economie van Holland – waar ook veel schippers woonden - en omvat de synthese van het project. Het project zal bijdragen aan de analyse en de verklaring van de economische opkomst, bloei en achteruitgang van de Nederlandse Republiek.

Sonttolregisters online 

Het project zal gebruik maken van de gegevens van Sonttolregisters online, de via het internet toegankelijke elektronische databank die de onderzoeksgroep gaat aanleggen met alle gegevens van de Sonttolregisters. De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken die de Noordzee en Oostzee met elkaar verbindt. Het separate project Sonttolregisters online is in mei 2008 mogelijk gemaakt dankzij een grote investeringssubsidie van NWO, cofinanciering door de RUG, Tresoar en een aantal Friese culturele fondsen.

Contact: Dr. Jan Willem Veluwenkamp, RUG, afdeling Geschiedenis

 

 
Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:13
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws