Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

NWO-subsidie voor onderzoek naar de Friese koopvaardij 1550-1800

09 januari 2009

Een speciale onderzoeksgroep van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar te Leeuwarden gaan onderzoek doen naar de Friese koopvaardij in de periode 1550-1800. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan de groep een subsidie van ruim 0,5 mln euro toegekend voor de aanstelling van twee promovendi en een postdoc.  

Gevelsteen
Het project

Het project heeft als titel The ascent of the Frisians. The Dutch Commercial System and the market for maritime transport, 1550-1800. Doel is de ontwikkeling van de Friese koopvaardij te beschrijven en te verklaren in de context van de ontwikkeling van de Nederlandse handel en de regionale economie van Friesland. Friese schippers verzorgden een groot deel van het Nederlandse zeetransport. Het ene promotie-onderzoek betreft een studie van de ontwikkeling van de Friese schippersgemeenschap tussen 1550 en 1800 in de context van de Friese economie. Het andere promotieonderzoek betreft een verdiepende studie van de schippergemeenschap van Makkum in de achttiende eeuw in de context van de Makkumer economie. De postdocstudie verbreedt de analyse met analyses van de Nederlandse handel en de regionale economie van Holland – waar ook veel schippers woonden - en omvat de synthese van het project. Het project zal bijdragen aan de analyse en de verklaring van de economische opkomst, bloei en achteruitgang van de Nederlandse Republiek.

Sonttolregisters online

Het project zal gebruik maken van de gegevens van Sonttolregisters online, de via het internet toegankelijke elektronische databank die de onderzoeksgroep gaat aanleggen met alle gegevens van de Sonttolregisters. De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken die de Noordzee en Oostzee met elkaar verbindt. Het separate project Sonttolregisters online is in mei 2008 mogelijk gemaakt dankzij een grote investeringssubsidie van NWO, cofinanciering door de RUG, Tresoar en een aantal Friese culturele fondsen.

Contact: Dr. Jan Willem Veluwenkamp, RUG, afdeling Geschiedenis

Laatst gewijzigd:05 april 2018 12:13
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 03 december 2018

  Huidig onderzoek naar terpen en wierden in beeld

  Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Archeologie RUG) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap) brengen een nieuw boek uit over de stand van zaken in het onderzoek van het terpen- en wierdenland.