Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Ido Kema benoemd tot hoogleraar Klinische Chemie

09 januari 2009

Dr. I.P.Kema is per 1 december 2008 benoemd tot hoogleraar Klinische Chemie, in het bijzonder de Neuro-endocrinologie en Oncologie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen/Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt als hoofd bij de sector Klinische Chemie in het Laboratoriumcentrum van het UMCG. Verder is hij lid van de Stuurgroep regionale samenwerking laboratoria UMCG en Medisch lab Noord.

Ido Kema (Groningen, 1957) studeerde scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1994 tot doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen op een proefschrift genaamd ‘Clinical chemistry of serotonin and catecholamines. Contributions to carcinoid tumours, phaeochromocytoma and Parkinson’s disease.’ Hij richt zich in zijn onderzoekswerk vooral op het ontwikkelen van nieuwe diagnostische methodes en geno-fenotype relaties. Het hiermee verkregen inzicht in (patho)-fysiologische processen draagt bij aan zinvol gebruik van biomarkers bij patiënten.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13

Meer nieuws