Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Science and Practice

20 januari 2009

Oratie: mw.prof.dr. Y. Ren, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Science and Practice

Leeropdracht: Orthodontie

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Of geneeskunde ook een wetenschap is zou een filosofische vraag kunnen blijven. Niettemin hebben wetenschappelijke ontwikkelingen vrijwel ieder element in de geneeskunde gerevolutionaliseerd, daarbij de tandheelkunde inbegrepen.

Precies 100 jaar geleden heeft Edward Angle vaste orthodontische apparatuur geïntroduceerd en hij heeft daarmee de orthodontie als eerste tandheelkundig specialisme vorm gegeven. In 100 jaar is de orthodontie tot volle wasdom gekomen. Vooruitkijkend naar alle uitdagingen en kansen, is het nu tijd voor enige reflectie over datgene wat de wetenschap, in bredere zin, voor onze professie heeft betekend en te analyseren hoe de kloof is die mogelijk nog bestaat tussen de wetenschap en de orthodontische praktijk. En tenslotte, hoe wij die wetenschappelijke verworvenheden nog meer ten goede kunnen laten komen aan de orthodontische praktijk.

Het is duidelijk dat de wetenschappelijke grondslag in onze apparatuur en tools is terug te vinden, maar dat wij niet altijd gezonde, op grond van wetenschappelijk te verantwoorden, klinische richtlijnen voor de praktijk tot onze beschikking hebben. Als we ons niet inspannen om zulke richtlijnen te ontwikkelen, zullen de tools die we gebruiken – de industrie en de technologie – onze besluitvorming overnemen en zal de positie van de orthodontie als specialisme worden verzwakt en beschadigd.

Om de wetenschap steviger in de orthodontie te verankeren moeten verschillende maatregelen worden genomen:

- Er moet een bonus staan op de kwaliteit van het onderzoek, het openstaan voor klinische innovaties en het doorvoeren van klinische toepassingen van onderzoeksuitkomsten. Het betreft kwaliteitsindicatoren die zwaarwegend moeten zijn binnen de accreditatiesystemen, die gebruikt worden bij visitatie van universitaire afdelingen en specialistenopleidingen.

- Het volgen van gestructureerd post-academisch onderwijs voor de orthodontisten moet worden verplicht en bij de accreditatie van orthodontische praktijken worden betrokken;

- Richtlijnen en protocollen voor de orthodontische praktijk moeten worden ontwikkeld en geaccordeerd door de beroepsvereniging. De universitaire centra behoren een voortrekkersrol hierin te nemen. Immers daar wordt de wetenschap en de klinische praktijk geïntegreerd beoefend.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws