Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Twee Vici- en zeven Rubicon-subsidies voor Groningen

16 december 2008

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft twee Vici-subsidies toegekend aan onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. NWO maakte gelijktijdig bekend dat zeven Rubiconbeurzen worden toegekend aan jonge wetenschappers die aan de RUG zijn verbonden. Rubicon beurzen zijn postdoc-subsidies voor pas gepromoveerde onderzoekers.

De Vici-subsidies zijn voor prof. dr. Rineke Verbrugge van de Faculty of Science and Engineering (voorheen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) en voor prof. dr. Lodi Nauta van de Faculteit Wijsbegeerte. Vici-subsidies zijn bestemd voor senior-onderzoekers die hebben aangetoond dat ze met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling kunnen brengen en daarbij als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren.

Vici

Renaissance humanisme in de canon van de filosofie
Prof. dr. L.W. (Lodi) Nauta - Wijsbegeerte
Nauta krijgt de subsidie voor zijn project Humanists as Philosophers: The Place of Renaissance Humanism in the History of Thought.
Historici van de filosofie springen van de late middeleeuwen naar de moderne tijd. Voor het Renaissance humanisme is geen plek in de filosofische canon. Dit onderzoek legt echter fundamenteel filosofische overtuigingen bloot achter de humanistische studie van oude talen en culturen.

Nauta kreeg in 2000 van NWO een Vidi-subsidie. De KNAW koos hem in 2004 als lid van De Jonge Academie. In 2007 volgde een benoeming tot bijzonder hoogleraar in de Filosofie van de Middeleeuwen en Renaissance.

Zie ook: http://www.rug.nl/corporate/nieuws/kortNieuws/2008/41_NautaVici

Redeneren over het denken van de ander
Dr. L.C. (Rineke) Verbrugge - Kunstmatige Intelligentie
Wie effectief wil samenwerken of onderhandelen, denkt na over wat de ander weet en wil. Maar hoe redeneren mensen precies over andermans kennis en intenties? Dat onderzoeken we met logica en cognitiewetenschappelijke methoden. Dit resulteert in een beslissingsondersteunend computersysteem voor mensen en softwareprogramma's die als team samenwerken.

Verbrugge is per 1 december 2008 benoemd tot adjunct-hoogleraar Logica en cognitie.

Verbrugge studeerde  en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werd ze postdoc-onderzoeker in Praag en Gothenburg en visiting assistant professor bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT), VS. Van 1995-1997 was ze universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eind 1997 werd ze universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zie ook: http://www.rug.nl/fse/nieuws/fwnActueel/kortNieuws/kortnieuws2008/41_VerbruggeFWN

Rubicon

Nano-elektronica met DNA
Dr. ir. H.B. Akkerman, RUG -> Stanford University, Chemical Engineering (VS), 24 maanden
In de nabije toekomst zal nanotechnologie in iedere laag van onze samenleving doordringen. Hiervoor zijn nieuwe fabricagemethoden nodig voor de bijbehorende elektronica. Dit onderzoeksproject heeft als doel om met behulp van DNA en zijn eigenschappen, betrouwbare nano-elektronica te realiseren.

Weefsel morfogenese in levende fruitvliegjes
Dr. F. Bosveld, UMCG -> Institute Curie (F), 24 maanden
Morfogenese vormt het fundament voor de ontwikkeling van volledig functioneerde organen. Met behulp van geavanceerde microscopen en software zullen wetenschappers voor het eerst het gedrag van individuele cellen op morfogenese gaan bestuderen in groeiende weefsels in levende fruitvliegjes.

De interactie tussen ecology en evolutie - Ecogenetic feedback and the structure of ecological communities
Dr. ir. E. van Leeuwen, University of London -> RUG, Community and Conservation Ecology group, 12 maanden
Evolutie en ecologie beïnvloeden elkaar. Het ontstaan van nieuwe soorten kan belangrijke gevolgen hebben voor de reeds aanwezige soorten, maar anderzijds kunnen de aanwezige soorten ook voorkomen dat nieuwe soorten zich kunnen ontwikkelen en/of vestigen van elders. In dit onderzoek ontwikkel ik wiskundige en modelmatige methodes om deze wisselwerking beter te leren begrijpen. Deze nieuwe methoden kunnen dan worden toegepast om beter te begrijpen hoe onze huidige soortenrijke levensgemeenschappen en ecosystemen ontstaan zijn en hoe het kan dat zoveel soorten naast elkaar kunnen voortleven.

Bequeathing the Self
Dr. S.J.M. Mareel, University of California, Berkeley, (VS) -> RUG, Oudere Nederlandse Letterkunde , 12 maanden
In 1561 verzamelde de Brugse rederijker Eduard de Dene een groot deel van zijn gedichten in het sterk autobiografisch gekleurde Testament Rhetoricael, Dit onderzoek gaat na door welke factoren het beeld van de dichter in deze tekst werd bepaald.

Tickling plastics with light
A.U. Stradomska MSc, Kraków (Poland) -> RUG - Zernike Institute for Advanced Materials, 12 maanden
Plastics hold great potential as electronic and optical materials, for instance for making solar cells. To help to improve their design, the researchers will investigate what happens in and between molecules of these materials after shining light on them.

Hollanders als 'de Ander'. Kijken naar identiteit door een Hanzeatische bril in de late
middeleeuwen

Dr. J. Wubs-Mrozewicz, RUG -> Universiteit Leiden (NL), 12 maanden
Het denken in 'wij' en 'zij' is van alle tijden. Dit project analyseert de beeldvorming over Hollanders vanuit het gezichtspunt van de Hanzeaten in de late middeleeuwen. Aan de hand van Hanzeatische bronnen wordt de rol van identiteit en imago in de betrekkingen tussen deze handelspartners en rivalen onderzocht.

Ontwikkeling van medicijnen tegen malaria
Drs. A.W. van Zijl, RUG -> ETH Swiss Federal Institute of Technolgy (CH), 24 maanden
De ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen malaria is een belangrijk doel in de medicinale scheikunde. Het rationeel ontwerp van biologisch actieve stoffen met behulp van 'molecular modelling' van deze stoffen in relevante enzymen kan een grote bijdrage leveren in deze ontwikkeling. IspE is een cruciaal enzym voor de malariaparasiet en 'molecular modelling' maakt het ontwerp van remmers van dit enzym mogelijk. De meest veelbelovende verbindingen zullen worden gesynthetiseerd en biologisch getest. Dit leidt hopelijk tot belangrijke nieuwe 'lead structures' voor malariatherapie en zal daarnaast de validiteit van het rationeel ontwerp van medicijnen vaststellen en leiden tot meer kennis over de interacties van moleculen in enzymen in het algemeen IspE in het bijzonder.

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 11:50

Meer nieuws

 • 12 december 2018

  Vredesambassadeur worden

  Vicki Collinge en Marieke Klijnstra rapporteren over hun bezoek aan de UN Peace Summit for Emerging Leaders in Bangkok, 28-30 november 2018.

 • 12 december 2018

  Vervuiling leidt tot risico's voor Arctische ganzen

  Vervuiling van lucht, water en bodem kan verstrekkende gevolgen hebben voor dieren in poolgebieden. Een internationaal team onder leiding van Isabella Scheiber, Maarten Loonen en Jan Komdeur van de Rijksuniversiteit Groningen, met collega's van de...

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...