Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 60 jaar

11 december 2008

John Morijn, docent Mensenrechten aan de RUG, in een interview op Pressit.nu van 10 december 2008: “Er zullen in elk land altijd zaken te verbeteren blijven, al was het maar doordat er altijd nieuwe uitdagingen zullen blijven komen.”

Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:48

Meer nieuws