Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Profiling of soluble and membrane-bound metalloproteinases: a targetted proteomics approach

19 december 2008

Promotie: T. Klein, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Profiling of soluble and membrane-bound metalloproteinases: a targetted proteomics approach

Promotor(s): prof.dr. R. Bischoff, prof.dr. H.T. Kauffman

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Activiteitsafhankelijke proteomicstechnieken

Promovendus Theo Klein deed onderzoek naar de eiwitten MMP en ADAMs, die in menselijke weefselcellen voorkomen. Deze eiwitten kunnen in de toekomst wellicht van diagnostisch belang worden in de vroege opsporing van ziekten. Klein ontwikkelde nieuwe methoden voor selectieve analyse van actieve MMPs en ADAMs. Om dit te bereiken gebruikte hij activiteitsafhankelijke proteomicstechnieken die gebaseerd zijn op de interactie tussen synthetische enzymremmers en de actieve proteinases.

Metzincins zijn zink (II) afhankelijke metalloproteinases die een belangrijke rol spelen in de regulatie van extracellulaire matrix (ECM). Bekende leden van deze familie zijn de matrix metalloproteases (MMPs) en “a disintegrin and metalloproteases” (ADAMs). Disregulatie van de proteolytische activiteit van deze enzymen kan leiden tot een ongecontroleerde afbraak van ECM eiwitten en excessieve vrijgifte van cytokines, chemokines en groeifactoren, wat kan leiden tot ontwikkeling van diverse inflammatoire ziektebeelden zoals artritis, pathologische remodelling van weefsels zoals in hartfalen en astma en invasie en metastasering van tumoren.

Traditionele analysetechnieken zoals PCR of histochemische eiwitbepalingen geven alleen een beeld van de totale hoeveelheid eiwit die in een weefsel of monster aanwezig is, maar kunnen niet aantonen of de eiwitten functioneel zijn of in een inactieve vorm. Zeker bij analyse van (proteolytische) enzymen geeft dit een ernstige beperking van de diagnostische waarde, aangezien juist de aanwezigheid van functioneel, proteolytisch actief eiwit een indicatie is voor ontwikkeling van een ziekte.

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van nieuwe methodologie voor selectieve analyse van actieve MMPs en ADAMs. Om dit te bereiken worden activiteitsafhankelijke proteomics technieken gebruikt die gebaseerd zijn op de interactie tussen synthetische enzymremmers en de actieve proteinases. Binnen dit project zijn probes ontwikkeld en geëvalueerd die selectief actieve MMPs en ADAMs kunnen labelen in een biologisch monster en gebruikt kunnen worden voor de visualisering van actief proteinase. Verder zijn reversibele remmers geïmmobiliseerd en gebruikt als ligand materiaal voor de selectieve verrijking van actieve proteinases uit biologische monsters. Deze techniek is geautomatiseerd door het materiaal te gebruiken in een platform voor automatische solid phase extractie. Dit platform is gekoppeld aan een HPLC-chip en massaspectrometer wat resulteerde in een volledig automatisch analyse systeem dat MMPs zeer gevoelig kan meten en identificeren (sub-nanomolair voor MMP-12 in urine).

Theo Klein (Staphorst, 1978) studeerde farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed zijn promotieonderzoek bij afdeling Analytische biochemie, onderzoekschool GUIDE. Het werd gefinancierd door de Stichting Technologie en Wetenschap STW. Momenteel werkt Klein als wetenschappelijk medewerker bij Brains Online in Groningen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37

Meer nieuws