Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Magnetic Resonance Imaging (MRI) acoustic noise: estimation, characterization and reduction

12 december 2008

Promotie: C.V. Rizzo Sierra, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Magnetic Resonance Imaging (MRI) acoustic noise: estimation, characterization and reduction

Promotor(s): prof.dr.ir. H. Duifhuis

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Storend geluid MRI-scanner geanalyseerd

Met een MRI-scan is het mogelijk om actieve gebieden in de hersenen te lokaliseren en daardoor eventuele problemen te diagnostiseren. Het geluid van de scanner kan echter de hersenactiviteit beïnvloeden. Vooral bij de bestudering van het gehoor kan het scannergeluid storend zijn voor een precieze diagnose. Carlos Rizzo Sierra richtte zijn promotieonderzoek op het analyseren en modelleren van dit stoorgeluid, zodat dit in de toekomst verminderd kan worden.

Om het gegenereerde geluid te analyseren modelleerde hij de MR-scanner als een elektro-akoestisch systeem, dat een geluidsdruk genereert die evenredig is met de tijdafgeleide van de input-gradient-stromen. Hij bepaalde de overdrachtsfunctie van een MR-scanner voor twee verschillende input-specificaties. Omdat fMRI vaak gebruik maakt van zogenaamde echo planar imaging (EPI) pulsreeksen is de schatting van de akoestische respons op een EPI-pulsreeks een nuttige test van de bruikbaarheid van de methode.

Rizzo Sierra ontwikkelde daarna een methode om het akoestische lawaai te reduceren, gebaseerd op de lineaire systeemtheorie: destructieve interferentie van resonantie-frequenties. Hiermee werden geluidsniveaureducties bereikt van 10 dB. Verder richtte hij zich op een kwantitatieve aanpak van de luidheidsreductie. Daartoe deed hij fysische en subjectieve metingen aan scannergeluid. In een psychofysisch experiment werd de luidheid van het EPI-geluid gelijkgesteld aan de luidheid van een tertsband roze ruis. Vervolgens bestudeerde hij het gedrag van een MRI-systeem in een praktijkomgeving. Daartoe deed hij akoestische metingen in zes punten binnen en buiten de kern van de scanner, waarmee hij de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de positie en omgeving op de overdracht kon onderzoeken.

Carlos Rizzo Sierra (Colombia, 1976) studeerde natuurkunde aan de technische universiteit Santander in Colombia. Hij voerde zijn promotieonderzoek uit bij de afdeling Biomedische Technologie en het Neuro Imaging Center binnen de Research School for Behavioral and Cognitive Neuroscience (BCN).

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 19 september 2018

  Studenten RUG helpen leerlingen met toekomst stadslogistiek

  Bij het project Web Expeditie hebben leerlingen van verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder leiding van studenten van de RUG gewerkt aan de toekomst van de stadslogistiek. De leerlingen zochten in een project van drie maanden...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.