Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The conflict rules on the protection of the rights of migrant workers: a preposition for Indonesia and ASEAN

11 december 2008

Promotie: mw. I. Susanti, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The conflict rules on the protection of the rights of migrant workers: a preposition for Indonesia and ASEAN

Promotor(s): prof.dr. M.H. ten Wolde, prof.dr. W.A. Zondag

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

 

Pleidooi voor betere rechtspositie Aziatische arbeidsmigranten

Promovenda Ida Susanti onderzocht de rechtspositie van Indonesische arbeidsmigranten. Zij vindt dat de ontwikkeling van conflictregels ter bescherming van de rechten van arbeidsmigranten één van hoogste prioriteiten van de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) moet zijn.

Indonesië is een van de landen van waaruit de meeste arbeidsmigratie plaatsvindt. De aanwezigheid van Indonesische arbeidsmigranten in het buitenland heeft tot veel juridische problemen aanleiding gegeven, met name wat betreft illegaliteit en de slechte behandeling van Indonesische arbeidsmigranten. Bij grensoverschrijdende arbeidsmigratie is altijd meer dan één rechtsorde betrokken. De problemen worden nog ingewikkelder als de arbeidsmigranten hun werk niet in één en hetzelfde land verrichten. Voor deze gevallen is het moeilijk het toepasselijke recht te bepalen. Dit is de taak van het internationaal privaatrecht. Daarom is het voor Indonesië noodzakelijk in haar nationale recht gecodificeerde regels van internationaal privaatrecht te ontwikkelen.

Indonesië is lid van de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Deze organisatie is bezig zich om te vormen tot een meer op mensen gerichte intergouvernementele organisatie. Als gevolg daarvan dient de organisatie te zorgen voor wetgeving die de grensoverschrijdende juridische relaties tussen mensen binnen ASEAN reguleert, aldus Susanti. De ontwikkeling van materiële regels ter bescherming van ASEAN-bevolking is een tijdrovend proces. Daarom is het volgens haar noodzakelijk dat ASEAN op korte termijn zorgt voor geharmoniseerde conflictregels om mensen te helpen het toepasselijke recht op hun grensoverschrijdende juridische relaties te bepalen. Aangezien arbeidsmigratie één van de meest intensieve grensoverschrijdende activiteiten binnen ASEAN is, dient de ontwikkeling van conflictregels ter bescherming van de rechten van arbeidsmigranten één van hoogste prioriteiten van ASEAN te zijn, aldus Susanti.

Ida Susanti (Indonesië, 1967) verrichtte haar onderzoek bij de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees Recht en Internationaal Privaatrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Ze werkt aan de Parahyangan Catholic University in Bandung, Indonesië.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37

Meer nieuws