Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Cognitive impairments in schizophrenia: social cognition and cognitive rehabilitation from a clinical perspective

04 december 2008

Promotie: mw. C.H.M. Pijnenborg, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Cognitive impairments in schizophrenia: social cognition and cognitive rehabilitation from a clinical perspective

Promotor(s): prof.dr. W. Brouwer, prof.dr. R. van den Bosch, prof.dr. J. Evans

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Sms-berichten belangrijk hulpmiddel voor schizofreniepatiënten

Mensen met schizofrenie hebben onder meer geheugen- en planningsproblemen. Marieke Pijnenborg onderzocht de effectiviteit van sms-berichten als geheugensteun voor schizofrenie-patiënten.. Daarbij kreeg de patiënt op gezette tijden een sms-je van hun behandelaar om hen te herinneren aan bepaalde door hen zelf gekozen doelen. Het blijkt dat sms-berichten leidden tot een verbetering van doelgericht gedrag in het dagelijkse leven. De deelnemers kwamen dankzij de sms-jes hun afspraken met behandelaars beter na en kwamen tot meer activiteiten. Het leidde echter niet tot een verbetering van het innemen van hun medicijnen en het bijwonen van trainingen. Het merendeel van de patiënten gaf aan het plezierig gevonden te hebben de sms-berichten te krijgen en wilde ermee doorgaan nadat het onderzoek was gestopt.

In het proefschrift van Marieke Pijnenborg worden twee belangrijke onderdelen van het cognitief functioneren bij mensen met schizofrenie belicht vanuit een klinisch perspectief. Ten eerste stoornissen in sociale cognitie en hun relatie met beperkingen in het dagelijkse functioneren. Ten tweede wordt bekeken in hoeverre het functioneren in het dagelijkse leven verbeterd kan worden met behulp van een cognitieve prothese.

In het eerste deel van het proefschrift worden de gebruikte begrippen verklaard en wordt een overzicht gegeven van de literatuur over cognitieve functiestoornissen bij schizofrenie.

Het tweede deel gaat over sociale cognitie bij schizofrenie. Naast een overzicht van de literatuur op dit gebied worden twee studies beschreven. In de eerste studie wordt aangetoond dat de herkenning van emotionele prosodie (=emotionele toon van gesproken uiting) slechter is bij schizofrenie en dat mensen met deze aandoeningen vooral moeite hebben met het herkennen van negatieve gesproken emoties. De tweede studie laat zien dat de perceptie van emoties en Theory of Mind belangrijke voorspellers zijn van het sociaal-maatschappelijk functioneren van mensen met schizofrenie.

In het derde deel van het proefschrift wordt een overzicht gegeven van de literatuur over cognitieve revalidatie bij schizofrenie. Vervolgens wordt de effectiviteit van een cognitieve prothese in de vorm van sms-tekstberichten geëvalueerd, eerst in de vorm van een kleinschalige pilot en vervolgens in een grotere groep. Patiënten krijgen berichten om hen te herinneren aan door hen zelf gekozen doelen. Resultaten laten zien dat sms-berichten leiden tot een verbetering van doelgericht gedrag in het dagelijkse leven. Wanneer de doelen uitgesplitst worden in categorieën blijken de berichten te leiden tot hogere aanwezigheid op afspraken met behandelaars en meer activiteiten, maar niet tot een verbetering van medicatie-inname en bijwonen van trainingen.

Marieke Pijnenborg (Lochem, 1977) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en verrichtte haar promotieonderzoek bij het Psychosecircuit van GGZ Drenthe en de afdeling Neuropsychologie van de RUG. Het werd gefinancierd door ZonMw (NWO), Stichting de Open Ankh en GGZ Drenthe. Naast een parttime aanstelling bij GGZ Drenthe is zij na haar promotieonderzoek als postdoc verder gegaan bij het Neuroimaging Center van het UMCG, bij de groep van prof. André Aleman.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws