Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Wittgenstein's On Certainty in the making. Studies into its historical and philosophical background

04 december 2008

Promotie: mw. M.J.J.M. van Gennip, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Wittgenstein's On Certainty in the making. Studies into its historical and philosophical background

Promotor(s): prof.dr. M.R.M. ter Hark, prof.dr. L.W.Nauta

Faculteit: Wijsbegeerte

 

On Certainty geen nieuwe fase in Wittgensteins denken

Kim van Gennip onderzocht de filosofische en tekstuele ontstaansgeschiedenis van het boek On Certainty van Ludwig Wittgenstein uit 1969. Recentelijk is het idee gelanceerd dat dit boek een nieuwe fase in Wittgensteins denken zou hebben ingeluid. Volgens Van Gennip zijn er echter veel gelijkenissen tussen Wittgensteins vroegere en latere denken en heeft de opvatting over zekerheid, het centrale thema in On Certainty, zijn voorloper in vroegere geschriften uit de jaren 1930.

Het belangrijkste doel van Van Gennip is om On Certainty een steviger fundament te geven in de continue ontwikkeling van Wittgensteins denken. ‘On Certainty’ is postuum gepubliceerd en wordt in de literatuur gezien als een weerslag van discussies die Wittgenstein in 1949 met Norman Malcom voerde over G.E. Moore’s artikelen Defence of Common Sense (1925) en Proof of an External World (1939). In samenhang met deze opvatting is recentelijk het idee gelanceerd dat On Certainty een nieuwe fase in Wittgensteins denken zou inluiden, een fase die het label ‘Wittgenstein III’ (naast Wittgenstein I van de ‘Tractatus’ en Wittgenstein II van de ‘Philosophical Investigations’) zou rechtvaardigen. Van Gennip nuanceert en complementeert de eerste opvatting en kritiseert de tweede, op basis van een uitvoerige studie van Wittgensteins Nachlass. Ze vergelijkt On Certainty in detail met manuscripten uit de late jaren ‘20, ‘30 en ‘40, en toont aan dat centrale ideëen in het boek hun wortels hebben in manuscripten van vroeger jaren. Daarnaast maakt een meer filosofisch-inhoudelijke analyse duidelijk dat, naast de invloed van Moore en Malcolm, de ideëen van L. Brouwer en B. Russell ook hun sporen hebben nagelaten op On Certainty. Deze analyse plaatst On Certainty in genuanceerder perspectief en toont het belang aan van historisch onderzoek in combinatie met een filosofische exegese en evaluatie.

Kim van Gennip (Someren, 1974) studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek, gefinancierd door NWO, bij de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG. Van Gennip is nu werkzaam als docent aan de UvA en als tutor aan het University College Utrecht.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printView this page in: English

Meer nieuws