Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Neuromechanica en prothesiologie

02 december 2008

Oratie: prof.dr. E. Otten, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Neuromechanica en prothesiologie

Leeropdracht: Neuromechanica en prothesiologie

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Neuromechanica en prothesiologie zijn twee wetenschappelijke disciplines die ieder hun afgebakend terrein hebben op respectievelijk fundamenteel en toegepast vlak. Nu kunnen die twee vlakken elkaar snijden in een boeiende onderzoekslijn en precies daarin is de leerstoel Neuromechanica en prothesiologie vormgegeven. Neuromechanica is de discipline waarin de mechanica van levende organismen, zoals mensen, begrepen wordt in relatie met de neurale sturing. Prothesiologie is het vakgebied waarin gezocht wordt naar de optimale passing en vormgeving van prothesen op het menselijke lichaam, kijkend naar het individueel functioneren.

Om een aantal vragen wetenschappelijk te kunnen beantwoorden rond de toepassing van prothesen, is een dieper inzicht nodig in de wijze waarop mensen bewegingen sturen, hoe ze dat leren en wat de neurale en biomechanische componenten ervan zijn. Dat inzicht wordt op haar beurt weer getoetst door de bevindingen ook in de praktijk toe te passen. Die toepassingen bestaan dan uit adviezen voor het revalidatieproces, passing en vormgeving van prothesen (via de leerstoelhouder, de OIM) en inzicht in individuele bewegingspatronen van prothesedragers, afhankelijk van prothese en condities.

Door de prothesiologie te gebruiken als toetssteen voor het zich ontwikkelende vakgebied van de neuromechanica, ontstaat algemenere kennis over de bewegende mens, die ook direct aansluit op andere toepassingsgebieden, zoals het gebruik van hulpmiddelen en sportmiddelen en de preventie van letsels bij ouderen en sporters.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 23 februari 2018

  Miljoenenpremies naar vier Groningse toponderzoekers

  Vier Groningse RUG-wetenschappers krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een onderzoeksgroep op te bouwen. Zij ontvangen een Vici-beurs uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Vici is een van de grootste persoonsgebonden...

 • 23 februari 2018

  Kinderen met astma blijken aangepast dna te hebben

  Kinderen met astma blijken epigenetische, chemische veranderingen van hun dna te hebben. Op hun dna zijn nu 14 plekken vastgesteld, die samenhangen met astma. Het bijzondere is dat deze 14 plekken in de eerste 4 jaar van hun leven zijn veranderd. Deze...

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...