Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Dr. Joseph T. Jockel: ‘Nee zeggen tegen Obama moeilijker dan tegen Bush’

25 november 2008

Al tijdens zijn verkiezingscampagne gaf Barack Obama aan dat hij alles op alles wil zetten om de oorlog in Afghanistan te winnen. Nu hij is verkozen tot president krijgt hij daarvoor ongetwijfeld alle steun. Ook de Republikeinen geven tenslotte graag prioriteit aan het afwikkelen van deze oorlog. Maar wat betekent dit voor Nederland, dat net als Canada en het Verenigd Koninkrijk veel strijdkrachten heeft uitgezonden in deze oorlog? ‘Het zou politiek gezien nog wel eens moeilijk kunnen worden om deze daadwerkelijk terug te trekken in 2011’, meent Joseph Jockel, gastdocent van het Centrum voor Canadese Studies.
Veel Europeanen en Canadezen zijn blij dat Obama tot nieuwe president van de Verenigde Staten is gekozen. Jockel: ‘Maar wat als hij, in navolging van zijn belofte om een einde aan de oorlog in Afghanistan, ons verzoekt om te blijven? Nee zeggen tegen Obama is een heel stuk moeilijker dan tegen Bush. Ik verwacht dat veel  Europese regeringen Bush nog gaan missen. Zijn presidentschap was een veilig smoesje om weinig of niets te hoeven doen. ‘We hebben geen hekel aan de Amerikanen hoor, maar ja, die Bush...’ Onder dat mom konden ze besluiten geen of een bescheiden bijdrage te leveren aan de oorlog in Afghanistan. Dat gaat met de komst van Obama niet meer op.’

Betere band

Jockel: ‘Natuurlijk is er geen bewijs dat we door een bijdrage aan de oorlog een betere band opbouwen met de Verenigde Staten, maar de kans is wel groot. Zo heeft Obama tegen de Duitsers heel duidelijk gezegd dat ze niet genoeg doen. In Duitsland zijn ze veel te bang om geweld te gebruiken. Ironisch genoeg zijn zij sinds de Tweede Wereldoorlog te pacifistisch geworden.’

Evenwichtsdenken

Politiek gezien hebben Canada en Nederland vergelijkbare belangen bij hun bijdrage aan de oorlog in Afghanistan. Niet alleen is voor beide landen de relatie met de Verenigde Staten heel belangrijk, ook doen beide landen aan evenwichtsdenken, meent Jockel. ‘Canada neemt binnen de NAVO zo’n belangrijke rol op zich, om de relaties met West-Europa te versterken. Nederland doet precies hetzelfde om de relaties met de overkant van de Atlantische Oceaan aan te halen.’

Multiculturele samenlevingen

Daarbij is nog een andere grote overeenkomst op te merken, stelt Jockel. ‘Het is sterk in het belang van de veiligheid in beide landen dat Afghanistan niet in handen valt van de Taliban en/of Al Qaida. Zowel Canada als Nederland zijn multiculturele samenlevingen. Zo’n gevaarlijke groepering als Al Qaida kan relatief eenvoudig een moslimgemeenschap infiltreren. Dat is beslist een gevaar voor de binnenlandse samenleving.’

Toekomst NAVO

Canada en Nederland zijn kleine landen -al beschouwen ze zichzelf niet zo- die niet alleen ten oorlog kunnen trekken. Daarvoor hebben ze per definitie bondgenoten nodig. Aan de huidige situatie in Afghanistan blijkt echter dat andere Europese NAVO-leden, afgezien van het Verenigd Koninkrijk, geen strijdkrachten kunnen of willen leveren. ‘Dat betekent dat er eens goed gekeken moet worden naar de rol van de NAVO in de toekomst en daarmee ook naar de gevolgen die dit heeft voor de buitenlandse politieke koers van Canada en Nederland. Want hoe betrouwbaar is de NAVO nog?’

Curriculum Vitae

Dr. Joseph T. Jockel (New York, 1952) studeerde in Canada en promoveerde aan de Johns Hopkins University in Washington. Hij is professor en directeur van het Canadese Studies programma aan de St. Lawrence University in Canton, New York. Momenteel is hij als tijdelijk gastdocent verbonden aan het Centrum voor Canadese Studies van de Faculteit der Letteren. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar het Canadese veiligheidsbeleid en de relatie van Canada met de Verenigde Staten. Op dit gebied publiceerde hij meerdere boeken en artikelen.

Informatie

Dr. Joseph T. Jockel, tel. 06 164 385 19, e-mail: jockel@stlawu.edu

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:11
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.