Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Houd de rug recht

25 november 2008

Oratie: prof.dr. A.G. Veldhuizen, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Houd de rug recht

Leeropdracht: Orthopedie, in het bijzonder van de wervelkolom

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Korte samenvatting van de oratie: 

Rugklachten zijn een van de meest voorkomende aandoeningen onder Nederlanders ouder dan 25 jaar; 44% van de Nederlanders ouder dan 25 jaar heeft in de laatste 12 maanden rugklachten gehad. Omdat verzuim en arbeidsongeschiktheid als gevolg van nek- en rugklachten ongeveer 40% van alle verzuim- en arbeidsongeschiktheid uitmaakt, zijn deze aandoeningen maatschappelijk zeer relevant, gezien de hoge maatschappelijke kosten. Meer fundamenteel onderzoek en goede klinische studies zijn hiervoor vereist.

De realiteit is dat wetenschap zeer kostbaar is geworden, en basaal onderzoek al helemaal. Vooral de enorme vooruitgang in de techniek heeft vrijwel alle vakken geweldige nieuwe mogelijkheden geschonken, maar die hebben een prijs. De basisbudgetten van Nederlandse universiteiten en andere fundamentele financiers van ons onderzoekbestel hebben met die expansie in de verste verte geen gelijke tred gehouden.

Basaal onderzoek, dat gestimuleerd wordt door klinische observaties, heeft tot vooruitgang geleid in de geneeskunde. Maar ook het aantal klinische wetenschappers neemt wereldwijd af. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Enerzijds wordt deze afname veroorzaakt door te geringe waardering en financiële honorering maar anderzijds ook door gebrek aan tijd.

Door de marktwerking in de gezondheidszorg moet er steeds hogere producties gedraaid worden tegen lagere kosten. Als artsen zullen wij onze rug recht dienen te houden en blijven staan waarvoor we zijn opgeleid, namelijk een goede, op het individu gerichte patiëntenzorg. Dat betekent dat ook de overheid zijn verplichtingen dient na te komen en meer geld voor onderzoek en opleiding ter beschikking moet stellen.


 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws