Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Wim Holterman hoogleraar Business Valuation

11 november 2008

Wim Holterman is per 1 oktober 2008 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij bekleedt de nieuwe leerstoel Business Valuation, bij de vakgroep Accountancy.

Holterman’s hoofdtaak is het ontwikkelen en verzorgen van een executive masteropleiding Business Valuation, gericht op in de praktijk werkzame waarderingsdeskundigen. Deze zijn onder meer werkzaam bij de fusie- en overnameafdelingen van beursgenoteerde ondernemingen, banken, accountantskantoren en private equity partijen. Hun aantal is de afgelopen jaren sterk gegroeid, als gevolg van de toename van het aantal fusies en overnames, de opkomst van private equity, bedrijfsoverdrachten van familiebedrijven en de nieuwe boekhoudregels om overnames te verwerken in de jaarrekening van ondernemingen.

De verwachting is dat de vraag naar waarderingsprofessionals de komende jaren verder zal stijgen. Ook de complexiteit van hun werk is sterk toegenomen. Hoe waardeer je bijvoorbeeld de merken, de technologie en het menselijk kapitaal van een onderneming? Een ander voorbeeld is dat internationaal opererende ondernemingen elk boekjaar de plicht hebben om de waarde van hun overnames opnieuw te beoordelen. In de huidige kredietcrisis is deze verplichting des te dwingender.

Het bestaande opleidingsaanbod op het gebied van business valuation heeft geen gelijke tred gehouden met deze ontwikkelingen. De executive masteropleiding Business Valuation speelt in op de behoefte van de praktijk. Naast de executive master zal Wim Holterman een bijdrage leveren aan het accountancy-onderwijs.

Wim Holterman (Raalte, 1960) studeerde bedrijfseconomie en accountancy aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde aan dezelfde universiteit in 1993. Sindsdien is hij verbonden aan PricewaterhouseCoopers, waar hij nu als partner leiding geeft aan de Nederlandse waarderingspraktijk. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het wetenschappelijke bureau van PwC’s wereldwijde Valuation and Strategy-praktijk.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:12

Meer nieuws