Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Social footprints. Measuring the social sustainability performance of organizations

20 november 2008

Promotie: M.W. McElroy, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Social footprints. Measuring the social sustainability performance of organizations

Promotor(s): prof.dr. R.J. Jorna, prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Sociale voetafdruk: een nieuw instrument voor het meten van sociale duurzaamheidsprestaties

Steeds meer bedrijven publiceren jaarlijks een rapport over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. Maar de methoden en technieken om deze duurzaamheid betrouwbaar te meten, staan nog in de kinderschoenen. De ‘ecologische voetafdruk’ is een inmiddels bekend middel, dat echter maar een deel van de duurzaamheidsprestatie meet. Een goede manier om de sociale duurzaamheid van het functioneren van een organisatie uit te drukken is er echter niet. In zijn proefschrift doet Mark McElroy een voorstel voor een methode waarmee deze ‘sociale voetafdruk’ van organisaties gemeten kan worden: de Social Footprint Method (SFM).

McElroy introduceert in zijn proefschrift een meetmodel: het duurzaamheidsquotiënt. Dit is een wiskundig construct dat de impact van een organisatie uitdrukt op verscheidene kapitalen die benodigd zijn voor menselijk welbevinden, met daarbij normatieve uitspraken over wat deze impacts zouden moeten zijn. Verder maakt McElroy op twee manieren een onderscheid tussen bestaande meetinstrumenten voor ecologische duurzaamheid, zoals de ecologische voetafdruk methode (EFM), en de SFM. Ten eerste betreft dit het verschil in kapitaal. Waar EFM is gericht op natuurlijk kapitaal, is SFM gericht op menselijk, sociaal en geconstrueerd kapitaal, door McElroy aangeduid met de term antrokapitaal (door mensen gemaakt kapitaal). In de tweede plaats maakt McElroy verschil ten aanzien van het algemene criterium om duurzaamheid te bepalen in maatschappelijke versus ecologische quotiënten. In het laatste geval betreft dit een criterium van het type ‘niet-overschrijden’, aangezien natuurlijk kapitaal beperkt te gebruiken is en in beperkte hoeveelheden beschikbaar is. Voor maatschappelijke quotiënten geldt het tegenovergestelde. Dit is een criterium van het type ‘niet-minder-dan’. Antrokapitaal is immers antropogeen en kan bijna altijd vermeerderd worden.

Door het onderscheiden van de algemene epistemologische en kapitaalgebaseerde elementen van duurzaamheidsmeting, slaagt McElroy erin een kwantitatieve maat voor het meten van sociale duurzaamheidsprestatie van organisaties te realiseren.

Mark McElroy (USA, 1955) is executive director aan het Center for Sustainable Innovation in de Verenigde Staten. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Over dit onderwerp vindt op donderdag 20 november 2008 aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde een symposium plaats: ‘Determining and Measuring Sustainability’. Mark McElroy houdt om 10.00 uur een lezing over de ‘sociale voetafdruk’.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws