Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Cooperation among medical specialists: “pain or gain” ?

20 november 2008

Promotie: mw. A.M.R.R. Stoffels, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Cooperation among medical specialists: “pain or gain” ?

Promotor(s): prof.dr. H.B.M. Molleman

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

 

Minder autonomie, meer verantwoording bij medisch specialisten

Door de toenemende complexiteit van de zorgvraag moeten medisch specialisten steeds vaker intensief samenwerken in multidisciplinaire teams. Promovenda Renee Stoffels toont aan dat deze samenwerking bij specialisten leidt tot het idee dat hun klinische autonomie afneemt en dat ze meer verantwoording moeten afleggen over beslissingen. Met name de snijdende specialisten ervaren deze effecten. Daarnaast blijkt de complexiteit van de zorgvraag een zekere voorspellende waarde te hebben voor het gewenste samenwerkingsgedrag van medisch specialisten.

Medisch specialisten moeten steeds vaker samenwerken, als gevolg van de toenemende complexiteit van de zorgvraag en de verdergaande specialisatie aan de aanbodzijde. Stoffels onderzocht drie aspecten van deze multidisciplinaire samenwerking. In de eerste plaats bekeek ze of er een relatie is tussen de complexiteit van de zorgvraag en het samenwerkingsgedrag. Daarnaast onderzocht ze of er gevolgen zijn voor de professionele autonomie van de medisch specialisten en keek ze hoe patiënten en artsen zélf de kwaliteit beoordelen van de zorg die is verleend door een multidisciplinair team.

Stoffels toont aan dat de complexiteit van de zorgvraag een zekere voorspellende waarde heeft voor het samenwerkingsgedrag van medisch specialisten tijdens multidisciplinaire patiëntenbesprekingen en de evaluatie van die besprekingen. Daarnaast blijkt de samenwerking te leiden tot een afname van de klinische autonomie, en - meer nog - tot een toename van het afleggen van verantwoording aan collega’s van de andere specialismen. Vooral de snijdende specialisten ervaren deze effecten. De ondersteunende specialisten ervaren juist een toename van hun autonomie als gevolg van de samenwerking. Patiënten beoordelen de kwaliteit van zorg over het algemeen als positief. Wanneer deze beoordeling vergeleken wordt met die van de specialisten, dan zijn er naast overeenkomsten ook verschillen. Met name op de aspecten: ‘patient empowerment’, ‘coördinatie in het team’ en ‘consensus in het team’ beoordelen de artsen hun prestaties beter dan hun patiënten.

Dit proefschrift kan medische teams o.a. inzicht geven in mogelijke verbeterpunten van hun zorgverlening en kan de teamleiders helpen bij het sturen van de discussies tijdens de teambesprekingen door het stimuleren van samenwerkingsgedrag.

Renee Stoffels (Maastricht, 1963) studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Ze verrichtte haar promotieonderzoek bij het Wenckebachinstituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen, in samenwerking met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 21 januari 2019

  Change | Oratie Nancy Kamp-Roelands op 22 januari

  Door grote uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij, economie en technologie veranderen onze omgeving snel. Ook de rol van het bedrijfsleven in de samenleving verandert. Het idee dat een meer waardengedreven bedrijfsmodel voor meerdere stakeholders...

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...