Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Improving care in paediatric asthma: patients, prescriptions, pharmacovigilance, pathogens, and particles

14 november 2008

Promotie: T.W. de Vries, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Improving care in paediatric asthma: patients, prescriptions, pharmacovigilance, pathogens, and particles

Promotor(s): mw.prof.dr. L.T.W. de Jong-Van den Berg, prof.dr. E.J. Duiverman

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Veel kinderen met astma krijgen te lage startdosis medicijnen

Kinderarts Tjalling de Vries onderzocht een aantal aspecten van de behandeling van astma bij kinderen. Hij concludeert onder andere dat ruim 40% van de kinderen met astma, eczeem of allergische rhinitis een te lage startdosering inhalatiecorticosteroïden (ICS) krijgt en dat veel kinderen niet behandeld worden volgens de beschikbare richtlijnen. Deze laatste conclusie volgt op zijn bevinding dat respectievelijk 2%, 3% en 0.7% van deze kinderen chronisch behandeld worden met corticosteroïden en dat deze getallen lager liggen dan verwacht op grond van eerder epidemiologisch onderzoek. Interventie via apotheken leidt tot een belangrijke verbetering van het voorschrijfgedrag.

Aan de hand van gegevens van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontdekte De Vries dat ICS abnormale haargroei kan veroorzaken. Nadere analyse met WHO-gegevens bevestigt dit.

Omdat bij Lareb gedragsveranderingen relatief vaak waren gemeld, onderzocht De Vries of deze vaker voorkomen bij kinderen met ICS, in vergelijking met kinderen met KNO-problemen en gezonde kinderen. Dit blijkt niet zo te zijn.

Ook bepaalde De Vries de opbrengst van inhaleerbare ICS-deeltjes uit dosisaerosolen. Hij constateert dat tijdens het gebruik van de dosisaërosol met fluticasone 125 µg deze opbrengst duidelijk afnam. De gemiddelde deeltjesgrootte bleef echter gelijk en werd niet beïnvloed door gebruiksduur of vochtigheidsgraad. De dosisaerosolen van hydrofluoroalkaan beclomethasone en ciclesonide gaven de hoogste opbrengst aan inhaleerbare deeltjes.

Bovendien toont de kinderarts aan dat sommige ziekmakende bacteriën overleven in zogenaamde voorzetkamers, maar niet als deze van metaal waren gemaakt. Onderzoek van voorzetkamers van een groep poliklinisch behandelde kinderen laat zien dat in de praktijk weinig voorzetkamer besmet zijn met ziekmakende bacteriën.

Tjalling de Vries (Oldebroek, 1959) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn promotieonderzoek verrichtte hij in het Medisch Centrum Leeuwarden, waar hij werkzaam is als kinderarts en bij de afdeling Farmacie van de RUG, het landelijk bureau registratie bijwerkingen van geneesmiddelen (Lareb), en het laboratorium voor Volksgezondheid van Friesland. Een deel van het onderzoek is gefinancierd door de Wetenschapscommissie van de Medische Staf van het MCL.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 19 september 2018

  Studenten RUG helpen leerlingen met toekomst stadslogistiek

  Bij het project Web Expeditie hebben leerlingen van verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder leiding van studenten van de RUG gewerkt aan de toekomst van de stadslogistiek. De leerlingen zochten in een project van drie maanden...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.