Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Laser cooking, trapping and spectroscopy of calcium isotopes

14 november 2008

Promotie: A.K. Mollema, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Laser cooking, trapping and spectroscopy of calcium isotopes

Promotor(s): prof.dr.ir. R. Hoekstra

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Albert Mollema ontwikkelde een eenvoudige methode om de frequentie van een laser nauwkeurig te stabiliseren. Het uiteindelijke doel van zijn onderzoek is het ontwikkelen van een methode om een precieze bepaling te kunnen doen van het Ca-41 isotoop in een natuurlijk monster van calcium. Een dergelijke bepalingsmethode zou kunnen worden toegepast in biomedisch en archeologisch onderzoek.

De methode in ontwikkeling is gebaseerd op laserkoelingtechnieken, waarbij het atoom door middel van laserlicht wordt afgeremd en uiteindelijk in een val wordt stilgezet. Slechts een op de 1015 calciumatomen is een Ca-41 atoom. Dit getal geeft duidelijk de moeilijkheid en de uitdaging van het project aan.

In het proefschrift worden twee belangrijke aspecten van dit project beschreven. Allereerst een fundamenteel-wetenschappelijk aspect, waarbij het gedrag van calciumatomen tijdens het laserkoelen en invangen wordt bestudeerd. Deze kennis is nodig om de bepalingsmethode succesvol verder te kunnen ontwikkelen. Een tweede aspect dat beschreven wordt in het proefschrift is van meer technologische aard. Om laserkoelingexperimenten uit te kunnen voeren is het erg belangrijk dat de precieze frequentie van het laserlicht volledig onder controle is. In het proefschrift staat een nieuwe methode beschreven die eenvoudig is toe te passen en minstens zo nauwkeurig is als de meer complexe standaard technieken die hiervoor traditioneel worden toegepast. Geconcludeerd kan worden dat hiermee twee belangrijke stappen in de richting van het uiteindelijke doel zijn gezet.

Albert Mollema (Slochteren, 1979) studeerde experimentele natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed zijn promotieonderzoek bij de Atoomfysicagroep van het Kernfysisch Versneller Instituut. Het werd gefinancierd door de RUG en de Stichting FOM.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws