Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Watch out, here I grow!

13 november 2008

Promotie: mw. A. Lichtwarck-Aschoff, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Watch out, here I grow! A dynamic Systems prospective on the contribution of daily conflicts and emotions in the emergence of identity

Promotor(s): prof.dr. P.L.C. van Geert

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Goed ruziemaken belangrijk voor de autonomieontwikkeling van puberdochters

Anna Lichtwarck-Aschoff deed onderzoek naar ruzies tussen moeders en puberdochters. Haar resultaten leiden tot de volgende adviezen voor de moeders: 1) wees niet ongerust als kinderen boos worden tijdens een ruzie. Dit helpt hun om uit te drukken wat ze willen en ze herstellen ook sneller weer van de negatieve emotie. 2) Probeer er in een ruzie goed op te letten dat het kind de ruimte krijgt om hun standpunt duidelijk te maken. Een gevoel van controle en de mogelijkheid om uit te drukken wat je wilt, zijn belangrijke bouwstenen van de autonomieontwikkeling van het kind. 3) Maak het na afloop van een ruzie weer goed. 4) Probeer vastgelopen conflictpatronen te doorbreken.

Lichtwarck-Aschoff richtte zich in haar onderzoek op het vastlopen binnen een bepaald conflictpatroon en de manier van ruzie maken. Naast theoretisch onderzoek deed ze twee empirische studies.

In de eerste empirische studie gaat het om de vraag hoe de meisjes zich voelen tijdens een conflict met hun moeder en of dat verschilt van conflict tot conflict. Deze vraag hebben we bekeken in het licht van 1) het aantal conflicten dat een meisje rapporteert en 2) de inhoud van de conflicten. De adolescentiefase is een overgangsfase met veel veranderingen en ontwikkeling op allerlei gebieden. In een dergelijke periode van veranderingen en transities is het belangrijk voor het moeder-kind systeem om flexibel te zijn. Onze resultaten lieten zien dat emotionele variabiliteit over conflicten heen afneemt naarmate dochters meer conflicten hebben met hun moeders. Emotioneel rigide meisjes kenmerken zich verder door een gebrek aan contextgevoeligheid. Dit duidt erop dat de emotioneel rigide meisjes inderdaad vastgelopen zijn in een bepaald conflictpatroon en dat ze zich hetzelfde voelen ongeacht waar ze ruzie over hebben. Deze emotionele rigiditeit brengt mogelijkerwijs gevaren voor de ontwikkeling met zich mee, variabiliteit een belangrijke voorwaarde om te leren en nieuwe wegen te exploreren.

In de tweede empirische studie werden de conflicten bekeken vanuit het perspectief van de autonomieontwikkeling van de meisjes. Binnen een conflict zijn het gevoel van controle en de mogelijkheid om zichzelf uit te drukken en voor zichzelf op te komen tijdens een conflict, belangrijke bouwstenen van de autonomieontwikkeling. In dit onderzoek hebben wij gekeken naar de emotionele processen die gerelateerd zijn aan deze microaspecten van autonomie. Onze resultaten lieten zien dat boosheid gepaard gaat met een hoog gevoel van controle en de mogelijkheid om uit te drukken wat je wilt en positieve of neutrale emoties na afloop van het conflict (dit noemen wij het veel-controle pad). Emoties zoals frustratie, verdriet en internaliserende emoties gaan vaker gepaard met een laag gevoel van controle en de mogelijkheid om uit te drukken wat je wilt en een negatieve emotie na het conflict (het weinig-controle pad). Verder vonden wij dat meisjes met een hoge autonomie vaker langs het veel-controle pad ruzie maakten.

Anna Lichtwarck-Aschoff (Duitsland, 1977) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Psychologie van de RUG. Sinds oktober 2008 is ze universitair docent bij de afdeling Ontwikkelingspsychopathologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws